Download  Print this page

Skötsel Och Rengöring; Rengöring Av Filter Och Inomhusenheten - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3. Skötsel och rengöring
A
B
C
A
B
3.1. Rengöring av filter och inomhusenheten
Skötsel och rengöring
• Kontrollera alltid att ON/OFF-knappen är i läget OFF innan enheten ren-
görs eller hanteras.
Rengöring av inomhusenheten
• Torka enheten med en mjuk, torr trasa.
• Försök inte att tvinga de vertikala luftspjällen genom att dra i dem, det
kan ge upphov till skador eller felaktig funktion.
• Använd ett hushållsrengöringsmedel (disk- eller tvättmedel) för att ta
bort fingeravtryck och oljefläckar.
• Använd inte bensin, thinner eller polermedel, det kan skada enheten.
Att ta bort luftfiltret
Kontrollera luftfiltrets placering och installationssätt med entreprenören i
samband med testkörning.
A Luftintag
B Filter
Rengöring av filter
• Rengöringsmetoden för luftfiltret varierar beroende på filtermaterialet.
Läs instruktionerna angående filtermaterial och rengöring noga. Den
normala rengöringsmetoden beskrivs nedan.
• Knacka filtret lätt eller rengör med en dammsugare. Skölj i vatten eller
neutralt rengöringsmedel och ljummet vatten om filtren är speciellt smut-
siga. Se till att allt rengöringsmedel sköljs bort. Torka filtret innan det
sätts tillbaks i luftkonditioneringen.
Försiktighet:
• Torka inte filter i direkt solljus eller i närheten av andra värmekällor.
Värmen kan deformera filtren.
• Tvätt i varmt vatten (över 50
C Skruv (Endast RP·EA)
°
C) kan deformera filter.
69

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: