Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 91

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 91
4235.020.2278.2.indd 91
Sladdvinda på tandborstrengörare (endast vissa modeller)
-
Om tandborstrengörare ingår i den modell du har köpt kan du förvara
överfl ödig sladd i sladdvindan som är inbyggd i tandborstrengörarens
botten.
Tandborstrengöring (endast vissa modeller)
-
Med tandborstrengöraren kan du rengöra borsthuvudet efter varje
användning.
Sluta använda tandborstrengöraren om UV-lampan lyser när luckan är
öppen eller om Philips-logotypen är trasig eller saknas. UV-ljus kan vara
skadligt för ögon och hud. Förvara alltid tandborstrengöraren utom
räckhåll för barn.
Dra ur nätsladden och ring kundtjänst om tandborstrengöraren avger
rök eller luktar bränt när den används.
1
Skölj borsthuvudet efter borstning och skaka av det vatten som fi nns
kvar.
Låt inte reseskyddet sitta på borsthuvudet vid användning av
tandborstrengöraren.
2
När du ska öppna tandborstrengörarens lucka trycker du på luckans
frigöringsknapp.
3
Placera borsthuvudet i en av tandborstrengörarens två hållare.
-
Se till att borsthuvudets borst är riktade rakt mot lampan.
Obs! Rengör bara Sonicare ProResults-borsthuvuden i tandborstrengöraren.
4
Se till att rengörarens stickkontakt sitter i vägguttaget.
5
Stäng luckan och tryck på den gröna på/av-knappen en gång för att
starta en rengöringsomgång med UV-ljus.
Obs! Det går bara att slå på rengöraren när luckan är ordentligt stängd.
Obs! Om du öppnar luckan under rengöringen stängs rengöraren av.
Obs! En rengöring tar tio minuter och sedan slås rengöraren av automatiskt.
Rengöraren är igång när den blå lampan lyser genom Philips-
,
logotypen och lysdioden för UV-rengöring blinkar långsamt.
,
När rengöringen är slutförd lyser lysdioden för UV-rengöring med
fast grönt sken och rengöraren stängs av automatiskt.
SVENSKA
91
17-04-2008 14:53:49
17-04-2008 14:53:49

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02