Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 89

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 89
4235.020.2278.2.indd 89
Borstningsprogram
Go Care-program
1 minuts borstning i rengöringsläge för snabb rengöring. Quadpacer-
signalen ljuder var 15:e sekund.
Max Care-program
3 minuters borstning som kombinerar rengörings- och massagelägena
i samma program för noggrann rengöring. Borstning sker 30 sekunder i
rengöringsläget och 15 sekunder i massageläget i var och en av munnens
fyra delar. Quadpacer-signalen ljuder var 45:e sekund.
Obs! När Sonicare används i kliniska studier måste
standardläget Rengöring i två minuter väljas. Handtaget måste
vara fulladdat. Avaktivera Easy-start-funktionen. Ytterligare 30
sekunders borstning kan läggas till för att borsta missfärgade
ytor och ta bort fl äckar.
Funktioner
Easy-start
-
Den här Sonicare-modellen levereras med Easy-start-funktionen
aktiverad.
-
Med Easy-start-funktionen ökas borstningskraften långsamt under de
14 första borstningarna för att du ska vänja dig vid att borsta med
Sonicare.
Obs! De 14 första borstningarna måste vara i minst en minut vardera för att
stegringen av borstningskraften vid Easy-start ska kunna genomföras.
Avaktivera eller aktivera Easy-start-funktionen
1
Sätt fast borsthuvudet på handtaget.
2
Placera handtaget på den nätanslutna laddaren eller
tandborstrengöraren.
-
Avaktivera Easy-start:
Håll ned på/av-knappen i 5 sekunder. Då hörs ett pip som anger att Easy-
start-funktionen har avaktiverats.
-
Aktivera Easy-start:
Håll ned på/av-knappen i 5 sekunder. Då hörs två pip som anger att Easy-
start-funktionen har aktiverats.
Obs! Vi rekommenderar att du bara använder Easy-start-funktionen under den
inledande stegringsperioden. Annars minskas Sonicares förmåga att effektivt
avlägsna plack.
Smartimer
Smartimer anger att borstningsperioden är slut genom att automatiskt
stänga av tandborsten i slutet av perioden.
Tandspecialister rekommenderar att tänderna borstas minst två minuter två
gånger dagligen.
SVENSKA
89
17-04-2008 14:53:48
17-04-2008 14:53:48

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02