Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 56

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

NORSK
56
4235.020.2278.2.indd 56
4235.020.2278.2.indd 56
Rengjøring
Ikke rengjør børstehodene, håndtaket, reiseladeren, laderdekselet eller
UV-renseren i oppvaskmaskinen.
Tannbørstehåndtak
1
Fjerne børstehodet og skyll metallstangen i varmt vann.
Ikke bruk skarpe gjenstander mot gummiforseglingen rundt
metallstangen fordi det kan ødelegge det.
2
Bruk en fuktig klut til å tørke av hele overfl aten på håndtaket.
Børstehode
1
Skyll børstehodet og -hårene hver gang du har brukt apparatet.
2
Fjerne børstehodet fra håndtaket og skyll koblingen mellom
børstehodet og håndtaket med varmt vann minst en gang i uken.
Reiselader og deluxe-lader (utvalgte typer)
1
Koble fra laderen.
2
Utvalgte typer: Demonter deluxe-laderen og ta ut reiseladeren.
3
Bruk en fuktig klut til å tørke av overfl aten på laderen.
Renser (utvalgte typer)
Ikke rengjør renseren når UV-lyspæren er varm.
For best mulig resultat bør du rengjøre renseren hver uke.
1
Koble fra renseren.
2
Løft dryppebrettet så vidt og dra det ut. Skyll dryppebrettet og tørk
av det med en fuktig klut.
3
Rengjør alle refl ektoroverfl ater med en fuktig klut.
17-04-2008 14:53:28
17-04-2008 14:53:28

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02