Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 90

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
90
1
2
4
3
4235.020.2278.2.indd 90
4235.020.2278.2.indd 90
quadpacer
-
Quadpacer är en intervalltimer som avger en kort pipsignal och gör ett
uppehåll för att påminna dig om att borsta alla fyra delarna av munnen.
Beroende på vilket borstningsläge eller borstningsprogram du har valt
piper Quadpacer vid olika intervall under borstningen. Se avsnitten
Borstningsanvisningar och Anpassa borstningen.
Quadpacer-funktionen på den här modellen har aktiverats. Avaktivera eller
återaktivera Quadpacer:
1
Placera handtaget med fastsatt borsthuvud i den nätanslutna laddaren
eller tandborstrengöraren.
2
Avaktivera Quadpacer: håll ned knappen för anpassad borstning i 5
sekunder. Ett pip hörs som anger att Quadpacer har avaktiverats.
Återaktivera Quadpacer: håll ned knappen för anpassad borstning
,
i 5 sekunder tills två pip hörs. Det anger att Quadpacer åter är
aktiverad.
Obs! Quadpacer kan inte avaktiveras vid de förprogrammerade
borstningsprogrammen Go Care och Max Care.
Sladdvinda på deluxe-laddaren (endast vissa modeller)
Om modellen har kåpa och basenhet till deluxe-laddare är reseladdaren
förinstallerad inuti kåpan. Om du vill förkorta nätsladden kan du förvara
överfl ödig sladd i sladdvindan som är inbyggd i laddarens basenhet.
1
Om du vill ta loss laddarens kåpa från basenheten trycker du på de
grå spakarna på laddarens basenhet och drar den vita kåpan uppåt.
2
Linda överfl ödig sladd runt laddarens grå basenhet som bilden visar.
Se till att linda sladden på insidan av de två spakarna.
3
När du har lindat upp den överfl ödiga sladden för du den genom den
smala springan baktill på laddarens grå basenhet.
4
Sätt tillbaka laddarens kåpa genom att trycka ned den över
basenheten tills den klickar på plats.
Tips: För extra bekvämlighet på resan kan du ta loss reseladdaren och
använda den utan laddarens kåpa och basenhet.
17-04-2008 14:53:48
17-04-2008 14:53:48

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02