Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 44

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

SUOMI
44
4235.020.2278.2.indd 44
4235.020.2278.2.indd 44
Puhdistuslaitteen johtoteline (vain tietyt mallit)
-
Jos mallissa on puhdistuslaite, voit säilyttää ylimääräistä johtoa laitteen
pohjaan rakennetussa johtotelineessä.
Puhdistaminen (vain tietyt mallit)
-
Voit puhdistaa puhdistuslaitteella harjaspään jokaisen käytön jälkeen.
Älä käytä puhdistuslaitetta, jos UV-valo palaa, kun luukku on auki tai jos
laitteessa oleva Philips-logo on rikkoutunut tai sitä ei ole. UV-valo voi
vahingoittaa silmiä ja ihoa. Pidä puhdistuslaite aina pois lasten ulottuvilta.
Irrota puhdistuslaite pistorasiasta ja ota yhteys asiakaspalveluun, jos
laitteesta tulee käytön aikana savua ja palaneen hajua.
1
Huuhtele harjaspää harjauksen aikana ja ravistele ylimääräinen vesi
pois.
Älä aseta suojusta harjaspäähän puhdistuksen aikana.
2
Avaa puhdistuslaitteen luukku ja paina luukun vapautuspainiketta.
3
Aseta harjaspää puhdistuslaitteen jompaankumpaan tappiin.
-
Varmista, että harjaspään harjakset ovat suoraan kohden valoa.
Huomautus: Puhdista puhdistuslaitteessa vain Sonicare ProResults -harjaspäitä.
4
Varmista, että puhdistuslaite on kytketty pistorasiaan.
5
Sulje luukku ja valitse UV-puhdistusjakso painamalla vihreää
käynnistyspainiketta kerran.
Huomautus: Puhdistuslaitteen voi kytkeä päälle vasta, kun luukku on suljettu.
Huomautus: Jos avaat luukut puhdistuksen aikana, puhdistuslaite pysähtyy.
Huomautus: Puhdistus 10 minuuttia, jonka jälkeen virta katkeaa
automaattisesti.
,
Laite on käynnissä, kun Philips-logon läpi näkyy sininen valo ja UV-
puhdistuksen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Kun puhdistus on suoritettu, UV-puhdistuksen merkkivalo palaa
,
vihreänä ja virta katkeaa laitteesta automaattisesti.
17-04-2008 14:53:18
17-04-2008 14:53:18

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02