Download Print this page

Norsk - Philips HX6932/02 User Manual

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 49
4235.020.2278.2.indd 49
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på
den for senere referanse.
Fare
-
Hold laderen og/eller renseren unna vann. Ikke plasser eller oppbevare
dem i nærheten av eller over badekar, kum, vask e.l. som er fylt med
vann. Laderen og/eller renseren må ikke senkes ned i vann eller annen
væske. Etter rengjøring må du kontrollere at laderen og/eller renseren
er helt tørre før du setter støpselet i stikkontakten.
Advarsel
-
Før du kobler til apparatet må du kontrollere at spenningen som er
angitt på undersiden av laderen og/eller renseren, stemmer overens
med nettspenningen.
-
Ledningen kan ikke byttes. Hvis ledningen blir ødelagt, må du kaste
laderen og/eller renseren.
-
Erstatt alltid laderen og/eller renseren med en original type for å unngå
farlige situasjoner.
-
Ikke bruk laderen og/eller renseren utendørs eller i nærheten av varme
overfl ater.
-
Hvis apparatet på noen måte er ødelagt (børstehodet, håndtaket,
laderen og/eller renseren), må du slutte å bruke det. Dette apparatet
inneholder ingen utskiftbare deler. Hvis apparatet er ødelagt, må du ta
kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (se avsnittet Garanti og
service).
-
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn
eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-
Slutt å bruke renseren dersom UV-lyspæren fortsetter å lyse når døren
er åpen. UV-lyspæren kan være skadelig for øyne og hud. Renseren må
oppbevares utilgjengelig for barn.
Viktig
-
Ikke rengjør børstehodet, håndtaket, laderen, laderdekselet og/eller
renseren i oppvaskmaskinen.
-
Ta kontakt med tannlegen før du bruker tannbørsten hvis du har hatt
operasjoner i tannkjøttet eller andre deler av munnen i løpet av de
siste to månedene.
-
Ta kontakt med tannlegen din hvis du blør når du bruker tannbørsten,
eller hvis blødningen fortsetter etter bruk i én uke.
-
Sonicare-tannbørsten oppfyller sikkerhetskravene for elektromagnetiske
enheter. Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, bør
du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten
før bruk.
-
Ta kontakt med lege før du bruker Sonicare-tannbørsten hvis du har
medisinske bekymringer.
-
Dette apparatet er utformet for rengjøring av tenner, tannkjøtt og
tunge. Ikke bruk apparatet til noe annet formål. Slutt å bruke apparatet
og kontakt lege hvis du opplever ubehag eller smerte.

NORSK

49
17-04-2008 14:53:23
17-04-2008 14:53:23

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02