Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 93

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 93
4235.020.2278.2.indd 93
4
Ta loss skyddsskärmen framför UV-lampan.
Ta loss skärmen genom att lyfta upp den försiktigt (1) och dra ut den (2).
5
Ta loss UV-lampan.
Ta loss lampan genom att ta tag i den och dra ut den ur metallfästet.
6
Rengör skyddsskärmen och UV-lampan med en fuktig trasa.
7
Sätt tillbaka UV-lampan.
Sätt tillbaka UV-lampan genom att rikta in lampans nederdel mot
metallfästet och trycka in lampan i fästet.
8
Sätt tillbaka skyddsskärmen.
Sätt tillbaka skyddsskärmen genom att rikta in piggarna på skärmen mot
skårorna på den refl ekterande ytan vid UV-lampan. För sedan in piggarna i
skårorna och skjut ned skärmen tills den låses fast i rengöraren.
Förvaring
-
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om du inte ska använda apparaten
på ett tag. Rengör sedan apparaten och förvara den på en sval och torr
plats där den inte utsätts för direkt solljus. Du kan använda sladdvindan
för smidig förvaring av nätsladden.
-
Du kan förvara borsthuvuden på fästena på baksidan av laddaren
(endast vissa modeller).
Byten
Borsthuvud
-
Bäst resultat får du om du byter ut borsthuvudet på Sonicare var tredje
månad.
-
Använd bara Sonicare ProResults-borsthuvuden.
UV-lampa
-
Du kan beställa extra UV-lampor från kundtjänst i ditt land eller från ett
av Philips auktoriserade serviceombud.
Kassering
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en offi ciell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön.
-
Rengörarens lampa innehåller kvicksilver, en substans som kan skada
miljön. När du kasserar lampan ska du inte kasta den i de vanliga
hushållssoporna utan lämna in den på en återvinningsstation.
-
Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen som kan vara
skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar apparaten
och lämnar in den vid en offi ciell återvinningsstation. Lämna batteriet
vid en offi ciell återvinningsstation för batterier. Om du har problem
med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips-
serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och
kassera det på ett miljövänligt sätt.
SVENSKA
93
17-04-2008 14:53:50
17-04-2008 14:53:50

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02