Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 54

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

NORSK
54
1
1
2
2
4
4
3
3
4235.020.2278.2.indd 54
4235.020.2278.2.indd 54
Quadpacer
-
Quadpacer er en intervalltimer som gir et kort pip og stopper for å
minne deg på å pusse de fi re sonene i munnen. Avhengig av hvilken
pussemodus du har valgt, piper Quadpacer på forskjellige intervaller
under pusseøkten. Se avsnittene Pusseinstruksjoner og Personlig
pusseopplevelse.
Quadpacer på denne modellen er aktivert. Slik deaktiverer eller aktiverer
du Quadpacer på nytt:
1
plasser håndtaket med børstehode på den tilkoblede laderen eller
renseren
2
Slik deaktiverer du Quadpacer: hold knappen Personlig pussing inne
i fem sekunder. Du hører ett pip som indikerer at Quadpacer er
deaktivert.
,
Slik aktiverer du Quadpacer på nytt: hold knappen Personlig pussing
inne i fem sekunder til du hører to pip. Dette indikerer at Quadpacer
er aktivert igjen.
Merk: Du kan ikke deaktivere Quadpacer på de forhåndsprogrammerte
pusserutinene Go Care og Max Care.
Ledningsholder på deluxe-laderen (utvalgte typer)
Hvis modellen din inneholder deluxe laderdeksel og -base, er reiseladeren
forhåndsinstallert i dekselet. Hvis du vil korte ned strømledningen, kan
du lagre overfl ødig ledning i ledingsholderfunksjonen som er innebygget i
ladebasen.
1
Hvis du vil skille laderdekselet fra ladebasen, kan du trykke på de to
grå knappene på ladebasen og dra det hvite laderdekselet opp.
2
Vikle overfl ødig ledning rundt den grå ladebasen som vist på bildet.
Husk å vikle ledningen på innsiden av de to tappene.
3
Når du har lagret den overfl ødige ledningen, leder du hovedledningen
gjennom det lille sporet på baksiden av den grå ladebasen.
4
Fest laderdekselet på igjen ved å trykke det ned over ladebasen til du
hører et klikk.
Tips: Hvis du vil ha ekstra komfort når du reiser, kan du fjerne reiseladeren og
bruke den uten laderdekselet og ladebasen.
17-04-2008 14:53:26
17-04-2008 14:53:26

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02