Philips HX6932/02 User Manual page 57

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 57
4235.020.2278.2.indd 57
4
Fjerne beskyttelsesskjermen foran UV-lyspæren.
Hvis du vil fjerne skjermen, må du løfte den opp (1) og drar den ut (2).
5
Fjerne UV-lyspæren
Hvis du vil fjerne UV-lyspæren, drar du den ut av metallklemmene.
6
Rengjør beskyttelsesskjermen og UV-lyspæren med en fuktig klut.
7
Sette inn UV-lyspæren igjen.
Når du skal sette inn lyspæren igjen, justerer du undersiden av lyspæren til
metallklemmene og presser lyspæren inn i klemmen.
8
Feste beskyttelsesskjermen igjen.
Når du skal feste beskyttelsesskjermen igjen, justerer du festene på
skjermen med åpningene på overfl aten nær lyspæren. Sett deretter festene
inn i åpningene og skyv nedover skjermen for å feste den i renseren.
Oppbevaring
-
Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, tar du ut ledningen fra
stikkontakten. Rengjør apparatet og lagre det på et kjølig og tørt sted
uten direkte sollys. Du kan bruke ledningsholderen til å lagre ledningen.
-
Du kan oppbevare børstehodene på tappene på baksiden av deluxe-
laderen (utvalgte typer).
Utskifting
Børstehode
-
Bytt Sonicare-børstehoder hver tredje måned for å få optimale
resultater.
-
Bruk kun Sonicare ProResults utskiftbare børstehoder.
UV-lyspære
-
Du kan bestille nye UV-lyspærer fra Philips' kundestøtte der du bor, eller
fra et godkjent Philips servicesenter.
Avfallshåndtering
-
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta
vare på miljøet.
-
Lampen i renseren inneholder kvikksølv som er et stoff som kan
skade miljøet. Når du kaster lampen, må du passe på å holde den
atskilt fra det vanlige husholdningsavfallet og kaste den på et godkjent
innsamlingssted.
-
Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan
forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du kaster apparatet
eller leverer det på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en
gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut
batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter. Der
vil de ta ut batteriet for deg og behandle det på en miljøvennlig måte.
NORSK
57
17-04-2008 14:53:29
17-04-2008 14:53:29

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02

Table of Contents