Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 87

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 87
4235.020.2278.2.indd 87
1
Dra den färgkodade ringen från borsthuvudets nederdel.
2
För den nya ringens ena kant över borsthuvudets nederdel. Tryck
sedan den andra sidan nedåt så att ringen fästs på plats.
Sätta fast borsthuvudet
1
Rikta in borsthuvudet så att borsten är vända mot handtagets
framsida.
2
Tryck sedan ned borsthuvudet ordentligt på metallskaftet tills det tar
stopp.
Obs! Det är ett litet mellanrum mellan den färgkodade ringen och handtaget.
Ladda Sonicare
1
Anslut laddaren eller tandborstrengöraren till vägguttaget.
2
Placera handtaget på laddaren eller tandborstrengöraren.
,
Blinkande ljus på batterimätaren anger att tandborsten laddas.
Deluxe-laddningsmätaren:
Visar hur mycket ström som fi nns kvar i batteriet.
-
Tre gröna lysdioder: 75–100 %
-
Två gröna lysdioder: 50–74 %
-
En grön lysdiod: 25–49 %
-
En blinkande gul lysdiod: mindre än 25 %
Obs! När batteriet i Sonicare börjar bli tomt hörs tre pip och en lysdiod på
laddningsmätaren blinkar med gult sken i 30 sekunder.
Obs! För att batteriet ska vara fulladdat rekommenderar vi att du förvarar
Sonicare i laddaren eller tandborstrengöraren när du inte använder den. Det
tar minst 24 timmar för batteriet att bli fulladdat.
SVENSKA
87
17-04-2008 14:53:47
17-04-2008 14:53:47

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02