Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 51

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 51
4235.020.2278.2.indd 51
1
Dra ringen med fargekode ut fra bunnen på børstehodet.
2
Skyv den ene siden av den nye ringen over bunnen på børstehodet.
Trykk deretter ned på den andre siden for å trykke ringen på plass.
Sette på børstehodet
1
Sett fronten på børstehodet slik at børstehårene vender mot fronten
på håndtaket.
2
Trykk børstehodet hardt ned på metallstangen til det stopper.
Merk: Det er et lite mellomrom mellom ringen med fargekode og håndtaket.
Lade opp Sonicare
1
Sett støpselet for laderen eller renseren inn i stikkontakten
2
Plasser håndtaket på laderen eller renseren.
,
Det blinkende lyset på batteriet indikerer at tannbørsten lades opp.
Deluxe lademåler:
Indikerer hvor mye strøm som er igjen på batteriet
-
3 grønne lamper: 75–100 %
-
2 grønne lamper: 50–74 %
-
1 grønn lampe: 25–49 %
-
1 blinkende gul lampe: mindre enn 25 %
Merk: Hvis batterinivået på Sonicare er lavt, vil du høre tre pip, og en lampe på
ladeindikatoren vil blinke gult i 30 sekunder.
Merk: Vi anbefaler at du oppbevarer Sonicare-tannbørsten i laderen eller
renseren når den ikke er i bruk, slik at batteriet holder seg fulladet. Når
batteriet er tomt, tar det minst 24 timer å lade batteriet helt opp igjen.
NORSK
51
17-04-2008 14:53:24
17-04-2008 14:53:24

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02