Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 94

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
94
4235.020.2278.2.indd 94
4235.020.2278.2.indd 94
Ta ut det laddningsbara batteriet
Tänk på att du inte kan sätta tillbaka batteriet igen.
1
Du tömmer det laddningsbara batteriet på ström genom att ta loss
handtaget från laddaren eller tandborstrengöraren, slå på Sonicare
och låta den vara igång tills den stannar.
Gör om samma sak tills det inte längre går att slå på Sonicare.
2
För in en platt skruvmejsel (standard) i öppningen i handtagets
botten. Ta bort locket genom att vrida skruvmejseln moturs.
3
Lossa handtagets inre delar genom att hålla handtaget upp och ned
och trycka skaftet nedåt.
4
Bryt batterianslutningarna genom att föra in skruvmejseln under
kretskortet intill anslutningarna och vrida på den. Ta loss kretskortet
och bänd ut batteriet ur plasthållaren.
Anslut inte apparaten till elnätet när du har tagit ur batteriet.
Garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte fi nns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till
närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Garantibegränsningar
De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:
-
Borsthuvuden
-
Skador orsakade av felaktig användning, vanskötsel och ändringar
-
Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och
blekning
-
UV-lampa
Vanliga frågor
Det här kapitlet innehåller de vanligaste frågorna om apparaten. Om du
inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta kundtjänst i ditt land.
17-04-2008 14:53:51
17-04-2008 14:53:51

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02