Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 58

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

NORSK
58
4235.020.2278.2.indd 58
4235.020.2278.2.indd 58
Fjerne det oppladbare batteriet
Vær oppmerksom på at denne prosessen ikke kan gjøres om.
1
Hvis du vil tømme det oppladbare batteriet for strøm, fjerner du
håndtaket fra laderen eller renseren, slår på Sonicare og lar den gå til
den stopper.
Gjenta dette til du ikke lenger kan slå på Sonicare.
2
Sett en fl at skrutrekker (vanlig) i det midterste sporet, som er
plassert på den nederste delen av håndtaket. Vri skrutrekkeren mot
klokken for å åpne bunnlokket.
3
Hold håndtaket opp ned og trykk metallstangen ned for å utløse de
indre komponentene i håndtaket.
4
Sett skrutrekkeren inn under kretskortet, ved siden av batterifestene
og skru til festene gir etter. Fjerne kretskortet og tving batteriet ut av
plastholderen.
Ikke koble apparatet til strømnettet når du har tatt ut batteriet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett-
sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du
er (du fi nner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke fi nnes noen
Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-
forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
Begrensninger i garantien
Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien:
-
Børstehoder
-
Skader som følge av misbruk, mislighold, forsømmelse eller endringer.
-
Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, avsliping, misfarging eller
falming.
-
UV-lyspære
Vanlige spørsmål
I dette avsnittet fi nner du en oversikt over de vanligste spørsmålene som
stilles om apparatet. Hvis du ikke fi nner svar på spørsmålet ditt her, kan du
ta kontakt med kundestøtten der du bor.
17-04-2008 14:53:29
17-04-2008 14:53:29

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02