Download Print this page

Suomi - Philips HX6932/02 User Manual

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

SUOMI

38
4235.020.2278.2.indd 38
4235.020.2278.2.indd 38
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
Vaara
-
Älä kastele laturia ja/tai puhdistuslaitetta. Älä säilytä laitetta lähellä
kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä. Älä upota laitetta
veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista puhdistamisen jälkeen, että
laturi ja puhdistuslaite ovat kunnolla kuivuneet, ennen kuin liität ne
verkkovirtaan.
Tärkeää
-
Tarkasta, että laturin ja/tai puhdistuslaitteen pohjassa oleva
jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen sähköverkkoon.
-
Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos se on vahingoittunut, hävitä laturi ja/tai
puhdistuslaite.
-
Vaihda laturi ja/tai puhdistuslaite aina vaaratilanteiden välttämiseksi
alkuperäisen tyyppiseen laitteeseen.
-
Älä käytä laturia ja/tai puhdistuslaitetta ulkona tai lämmönlähteiden
lähellä.
-
Älä käytä laitetta, jos se on jollain tavalla vahingoittunut (esimerkiksi
harjaspää, runko, laturi ja/tai puhdistuslaite). Laitteessa ei ole huollettavia
osia. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun
(katso luku Takuu ja huolto).
-
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-
Älä käytä puhdistuslaitetta, jos UV-valo palaa, kun luukku on auki, UV-
valo voi vahingoittaa silmiä ja ihoa. Pidä puhdistuslaite aina pois lasten
ulottuvilta.
Varoitus
-
Älä puhdista harjaspäätä, kahvaa, laturia, laturin suojusta ja/tai UV-
puhdistuslaitetta astianpesukoneessa.
-
Jos olet ollut hammas- tai ienleikkauksessa viimeisten kahden
kuukauden aikana, kysy neuvoa hammaslääkäriltä tai hammashoitajalta
ennen laitteen käyttöä.
-
Kysy neuvoa hammaslääkäriltä tai hammashoitajalta, jos
sähköhammasharjan käyttö aiheuttaa runsasta verenvuotoa tai jos
verenvuoto jatkuu viikon käytön jälkeen.
-
Sonicare-hammasharja täyttää sähkömagneettisten laitteiden
turvastandardit. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen
laite, kysy neuvoa lääkäriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen
käyttöä.
-
Jos epäröit käyttää laitetta terveydellisistä syistä, neuvottele laitteen
käytöstä ensin lääkärin kanssa.
-
Tämä laite on tarkoitettu vain hampaiden, ikenien ja kielen
puhdistamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen. Jos laitteen käyttö
tuntuu epämukavalta tai kivuliaalta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
17-04-2008 14:53:14
17-04-2008 14:53:14

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02