Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 21

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 21
4235.020.2278.2.indd 21
Ledningsoprul på UV-renser (kun bestemte typer)
-
Hvis din model inkluderer en UV-renser, kan du opbevare
overskydende ledning i ledningsoprullet i UV-renserens bund.
UV-rensning (kun bestemte typer)
-
Med UV-renseren kan du rengøre børstehovedet efter hver brug.
Stop brugen af UV-renseren, hvis det ultraviolette lys stadig er tændt, når
lågen er åben, eller hvis Philips-logoet er ødelagt eller mangler på UV-
renseren. Ultraviolet lys kan være skadeligt for øjne og hud. UV-renseren
skal holdes uden for børns rækkevidde.
Tag UV-renseren ud af stikket og kontakt Philips Kundecenter, hvis UV-
renseren udsender røg eller en brændt lugt, når den er i brug.
1
Efter børstning skal du skylle børstehovedet og ryste vandet af.
Beskyttelseshætten må ikke være anbragt på børstehovedet under
rensning.
2
Åbn UV-renserens låge ved at trykke på udløserknappen.
3
Anbring børstehovedet på et af de 2 ben i UV-renseren.
-
Sørg for, at hårene på børstehovedet vender direkte mod lyspæren.
Bemærk: UV-renseren må kun anvendes til rengøring af Sonicare ProResults-
børstehoveder.
4
Sørg for, at UV-renseren er tilsluttet stikkontakten.
5
Luk lågen, og tryk på den grønne on/off-knap for at vælge UV-
rengøringscyklus.
Bemærk: UV-renseren kan kun tændes, når lågen er korrekt lukket.
Bemærk: Hvis du åbner lågen midt i processen, standser UV-renseren.
Bemærk: En rense-cyklus tager 10 minutter, hvorefter den slukker automatisk.
,
Rengøringen er i gang, når det blå lys skinner gennem Philips-logoet,
og UV-rengøringens LED-lysdiode blinker langsomt.
Når en rensecyklus er færdig, lyser UV-rengørings LED-dioden
,
konstant grønt, og UV-renseren slukker automatisk.
DANSK
21
17-04-2008 14:53:02
17-04-2008 14:53:02

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02