Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 86

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
86
4235.020.2278.2.indd 86
4235.020.2278.2.indd 86
-
Tandborsten Sonicare är avsedd för egenvård och inte för att användas
på fl era patienter på en tandläkarmottagning eller -klinik.
-
Sluta använda ett borsthuvud som har skadade eller böjda borst. Byt ut
borsthuvudet var tredje månad eller oftare om det ser slitet ut.
-
Använd inte andra borsthuvuden än de som rekommenderas av
tillverkaren.
-
Om tandkrämen innehåller peroxid, natriumbikarbonat eller bikarbonat
(vanligt i blekande tandkrämer) rengör du borsthuvudet noggrant
med tvål och vatten efter varje användning. På så sätt förhindrar du att
sprickor uppstår i plasten.
-
UV-lampan är varm under och omedelbart efter att
tandborstrengöraren använts. Rör inte UV-lampan när den är varm.
-
Använd inte tandborstrengöraren utan skyddsskärmen för att undvika
kontakt med den varma lampan.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda
enligt de vetenskapliga belägg som fi nns i dagsläget.
Sonicare (Bild 1)
A Hygieniskt reseskydd
B Borsthuvud
C Utbytbar färgkodad ring
D Handtag med mjukt grepp
E På/av-knapp
F Knapp för anpassad borstning
G Borstningslägen
H Borstningsprogram
I
Deluxe-laddningsmätare
J
Deluxe-laddare (endast vissa modeller)
K Laddarkåpa med borsthuvudhållare (endast vissa modeller)
L Reseladdare
M Laddarbasenhet med sladdvinda
N Tandborstrengörare med UV-ljus, inbyggd laddare och sladdvinda
(endast vissa modeller)
-
Visas inte: UV-lampa
-
Visas inte: Droppbricka till tandborstrengöraren
-
Visas inte: Skyddsskärm för UV-lampa
Så här gör du
Byte av färgkodad ring
Borsthuvuden till Sonicare levereras med utbytbara färgkodade ringar så att
du känner igen ditt borsthuvud.
Byta färgkodad ring:
17-04-2008 14:53:46
17-04-2008 14:53:46

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02