Philips HX6932/02 User Manual page 20

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

DANSK
20
1
1
2
2
4
4
3
3
4235.020.2278.2.indd 20
4235.020.2278.2.indd 20
Quadpacer
-
Quadpacer® er en intervaltimer, der med et kort bip og en pause
minder dig om at børste de 4 sektioner i munden. Quadpacer® bipper
med forskellige intervaller under børstningen afhængig af den valgte
børsteindstilling/rutine. Se afsnittene "Børstevejledning" og "Personlig
børsteindstilling".
Quadpacer®-funktionen er aktiveret på denne model. Sådan deaktiveres
eller aktiveres Quadpacer®-funktionen:
1
Anbring håndtaget med påsat børstehoved i den tilsluttede oplader
eller UV-renser.
2
Deaktivering af Quadpacer®-funktion: Hold knappen til Personlig
børsteindstilling inde i 5 sekunder. Når du hører 1 bip, betyder det, at
Quadpacer®-funktionen er deaktiveret.
,
Aktivering af Quadpacer®-funktion: Hold knappen til Personlig
børsteindstilling inde i 5 sekunder, indtil du hører 2 bip. Det betyder,
at Quadpacer®-funktionen er aktiv igen.
Bemærk: Quadpacer®-funktionen kan ikke deaktiveres i de forprogrammerede
Go Care og Max Care-børsterutiner.
Ledningsoprul i deluxe-oplader (kun bestemte typer)
Har din model deluxe-opladedæksel og -bund, er rejseopladeren
forudinstalleret inde i dækslet. Ønsker du en kortere netledning, kan
overskydende ledning opbevares i ledningsoprul-funktionen i opladerens
bund.
1
Opladerens dæksel og bund adskilles ved at trykke på de to grå
låsestænger på opladerens bund og trække det hvide opladedæksel
opad.
2
Rul den overskydende ledning rundt om den grå opladeenhed som
vist på billedet. Sørg for, at ledningen oprulles på indersiden af de to
låseklemmer.
3
Når den overskydende ledning er rullet op, føres ledningen ud
gennem den lille rille på bagsiden af den grå opladeenhed.
4
Sæt opladedækslet på igen ved at trykke det ned over
opladeenheden, til det klikker på plads.
Tip: For at gøre det ekstra praktisk, når du er ude og rejse, kan du tage
rejseopladeren af og bruge den uden oplader og basisenhed.
17-04-2008 14:53:01
17-04-2008 14:53:01

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02

Table of Contents