Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 92

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
92
4235.020.2278.2.indd 92
4235.020.2278.2.indd 92
Rengöring
Diska inte borsthuvuden, handtaget, reseladdare, laddarkåpa eller
tandborstrengörare med UV-ljus i diskmaskinen.
Tandborsthandtag
1
Ta loss borsthuvudet och skölj metallskaftet med varmt vatten.
Tryck inte vassa föremål mot gummiförslutningen runt metallskaftet,
eftersom det kan orsaka skada.
2
Torka hela handtaget med en fuktig trasa.
Borsthuvud
1
Skölj borsthuvudet och borsten efter varje användning.
2
Ta loss borsthuvudet från handtaget och skölj
borsthuvudanslutningen med varmt vatten minst en gång i veckan.
Reseladdare och deluxe-laddare (endast vissa modeller)
1
Koppla bort laddaren från eluttaget.
2
Endast vissa modeller: Ta isär deluxe-laddaren och ta ut reseladdaren.
3
Torka laddarens yta med en fuktig trasa.
Tandborstrengörare (endast vissa modeller)
Rengör inte tandborstrengöraren när UV-lampan är varm.
För att optimal effekt ska uppnås rekommenderar vi att du rengör
tandborstrengöraren varje vecka.
1
Koppla bort tandborstrengöraren från eluttaget.
2
Lyft droppbrickan en aning och dra ut den. Skölj droppbrickan och
torka den ren med en fuktig trasa.
3
Rengör alla refl ekterande ytor med en fuktig trasa.
17-04-2008 14:53:50
17-04-2008 14:53:50

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02