Download Print this page

Dansk - Philips HX6932/02 User Manual

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 15
4235.020.2278.2.indd 15
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Fare
-
Hold opladeren og/eller UV-renseren væk fra vand, og undlad at
placere eller opbevare disse over eller tæt på vand i badekar, håndvask
og lign. Opladeren og UV-renseren må aldrig kommes i vand eller
anden væske. Efter rengøringen skal oplader og/eller UV-renser være
helt tørre, inden de tilsluttes strøm.
Advarsel
-
Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af opladeren eller UV-
renseren svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.
-
Netledningen kan ikke udskiftes. Hvis netledningen bliver
beskadiget, skal opladeren og/eller UV-renseren kasseres.
-
Opladeren og/eller UV-renseren skal udskiftes med en original type for
at undgå fare.
-
Opladeren og/eller UV-renseren må ikke bruges udendørs eller tæt på
varme overfl ader
-
Hvis apparatet beskadiges (børstehoved, håndtag, oplader og/eller
UV-renser), må det ikke anvendes. Dette apparat har ingen udskiftelige
reservedele. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale
Philips Kundecenter (se afsnittet "Reklamationsret og service").
-
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller
manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
-
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke
kan komme til at lege med det.
-
Hold op med at bruge sanitiseren, hvis det ultraviolette lys stadig er
tændt, når lågen er åben. Det ultraviolette lys kan være skadeligt for
øjne og hud. Sanitiseren skal holdes uden for børns rækkevidde.
Forsigtig
-
Børstehovedet, håndtaget, opladeren, opladedækslet og UV-renseren
må ikke komme i opvaskemaskinen.
-
Hvis du er blevet opereret i mund eller tandkød inden for de
seneste 2 måneder, skal du spørge din tandlæge til råds, før du bruger
tandbørsten.
-
Kontakt din tandlæge, hvis tandkødet bløder voldsomt efter brug af
tandbørsten, eller hvis der stadig forekommer blødninger efter 1 uges
brug.
-
Sonicare-tandbørsten overholder de gældende sikkerhedsregler
for elektromagnetisk udstyr. Hvis du har en pacemaker eller andre
implantater, skal du kontakte din læge eller producenten af implantatet
inden brug.
-
Hvis du har helbredsproblemer, skal du spørge din læge til råds, før du
begynder at bruge Sonicare.
-
Dette apparat er kun beregnet til rensning af tænder, tandkød og
tunge. Det må ikke anvendes til andre formål. Hold op med at bruge
apparatet og søg læge, hvis du oplever ubehag eller smerte.

DANSK

15
17-04-2008 14:52:59
17-04-2008 14:52:59

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02