Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 23

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2278.2.indd 23
4235.020.2278.2.indd 23
4
Fjern beskyttelsesskærmen foran den ultraviolette pære.
Tag skærmen af ved at løfte den forsigtigt op (1) og trække den ud (2).
5
Fjern den ultraviolette lyspære.
Den ultraviolette lyspære fjernes ved at tage fat om den og trække den ud
af metalfatningen.
6
Rengør beskyttelsesskærmen og den ultraviolette lyspære med en
fugtig klud.
7
Sæt den ultraviolette lyspære i igen.
Lyspæren sættes i ved at placere pærens bund i metalfatningen og skubbe
den på plads i fatningen.
8
Sæt beskyttelsesskærmen på igen.
Sæt beskyttelsesskærmen på ved at anbringe skærmens ben mod
indgangene på refl eksionsfl aden tæt på den ultraviolette pære. Stik derefter
benene ind i indgangene, og skub skærmen nedad, indtil den sidder fast i
UV-renseren.
Opbevaring
-
Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal stikket
tages ud af stikkontakten. Rengør derefter apparatet, og opbevar det
et køligt og tørt sted uden direkte sollys. Brug eventuelt funktionen til
ledningsoprul til praktisk opbevaring af netledningen.
-
Børstehovederne kan opbevares på benene på bagsiden af deluxe-
opladeren (kun bestemte typer).
Udskiftning
Børstehoved
-
Udskift Sonicare-børstehovederne hver 3. måned for at opnå det
bedste resultat.
-
Brug kun Sonicare ProResults-børstehoveder.
Ultraviolet lyspære
-
Du kan bestille nye ultraviolette lyspærer hos din Philips-forhandler.
Bortskaffelse
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Afl evér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet.
-
Lampen i UV-renseren indeholder kviksølv, som kan være miljøskadeligt.
Du må derfor ikke bortskaffe lampen sammen med det almindelige
husholdningsaffald, men skal afl evere den på et offi cielt indsamlingssted.
-
Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan
forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet, og
afl everer det på en genbrugsstation. Afl evér batteriet på et offi cielt
indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du
afl evere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og
bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde.
DANSK
23
17-04-2008 14:53:04
17-04-2008 14:53:04

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02