Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 24

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

DANSK
24
4235.020.2278.2.indd 24
4235.020.2278.2.indd 24
Udtagning af det genopladelige batteri
Batteriet kan ikke sættes i igen, når det først er taget ud.
1
Det genopladelige batteri tømmes for strøm ved at tage håndtaget
ud af opladeren eller UV-renseren, tænde Sonicare og lade den køre,
til den stopper.
Gentag dette, indtil du ikke længere kan tænde Sonicare.
2
Stik en almindelig skruetrækker med fl adt hoved ind i rillen i
bunden af håndtaget. Drej skruetrækkeren venstre om for at løsne
bundkapslen.
3
Vend håndtaget på hovedet og skub skaftet nedad for at frigøre
komponenterne i håndtaget.
4
Stik skruetrækkeren ind under printpladen ved siden af
batteriforbindelserne, og drej den rundt for at bryde forbindelserne.
Tag printpladen ud, og tag batteriet ud af plastholderen.
Apparatet må ikke tilsluttes lysnettet igen, efter batteriet er fjernet.
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre fi ndes i vedlagte
"World-Wide Guarantee"-folder). Hvis der ikke fi ndes et kundecenter
i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:
-
Børstehoveder
-
Skader, der opstår som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse
eller ændringer
-
Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning
-
Ultraviolet lyspære
Ofte stillede spørgsmål
Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om
apparatet. Hvis du ikke kan fi nde svar på dit spørgsmål, bedes du kontakte
dit lokale Philips Kundecenter.
17-04-2008 14:53:04
17-04-2008 14:53:04

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02