Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 95

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

Fråga
Varför fungerar inte Sonicare-
tandborsten?
Varför upplever jag en kittlande
känsla när jag använder
Sonicare?
Borsthuvudet skramlar mot
mina tänder. Vad kan jag göra
åt det?
Varför verkar tandborsten vara
mindre kraftfull?
Varför fungerar inte knappen
för anpassad borstning under
borstningen?
Varför tänds inte lampan i
tandborstrengöraren?
Varför verkar tandborsten
förlora kraft under borstningen?
Behöver jag en speciell laddare
om jag har med Sonicare på
resan?
4235.020.2278.2.indd 95
4235.020.2278.2.indd 95
Svar
Du kanske måste ladda Sonicare-tandborsten. Ladda den i minst 24
timmar.
Vägguttaget kanske inte ger ström. Strömförsörjningen till uttag i
badrumsskåp ovanför handfat eller uttag för rakapparater i badrum
kan brytas när lampan släcks.
Du kanske måste sätta tillbaka eller byta ut borsthuvudet.
Du kan uppleva en något kittlande/stickande känsla när du använder
Sonicare för första gången. När du vänjer dig vid att borsta med
Sonicare kommer känslan att försvinna.
Du kan undvika detta genom att hålla borsthuvudet åt rätt håll, med
borsten lite vinklade mot tandköttskanten.
Du kanske behöver ladda Sonicare.
Easy-start-funktionen kan vara påslagen. Avaktivera Easy-start-
funktionen (Se kapitlet Funktioner).
Du kanske behöver byta ut borsthuvudet.
Du kan ha valt ett borstningsprogram. I så fall är knappen för
anpassad borstning inte aktiv (se kapitlet Använda Sonicare).
Vägguttaget kanske inte ger ström. Strömförsörjningen till uttag i
badrumsskåp ovanför handfat eller uttag för rakapparater i badrum
kan brytas när lampan släcks.
Du kanske måste stänga luckan till tandborstrengöraren.
Du kanske behöver byta ut UV-lampan (se kapitlet Byten).
Borsten kanske är inställd på Max Care-programmet, som växlar
mellan rengöringsläge och massageläge under den tre minuter
långa borstningen. Rengörings- och massageläget har olika ljud och
borströrelser.
Restips: Sonicare-laddaren och tandborstrengöraren kan användas
vid spänningsnivåerna 100–240 V växelström, som är vanliga världen
över, vid antingen 50 eller 60 Hz. Allt du behöver är en enkel
kontaktadapter.
SVENSKA
95
17-04-2008 14:53:51
17-04-2008 14:53:51

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02