Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 59

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

Spørsmål
Hvorfor virker ikke Sonicare-
tannbørsten?
Hvorfor får jeg en kriblende
følelse når jeg bruker Sonicare-
tannbørsten?
Børstehodet klaprer mot tennene
mine. Hva kan jeg gjøre med
dette?
Hvorfor virker tannbørsten
svakere?
Hvorfor virker ikke den personlige
pusseknappen mens jeg pusser?
Hvorfor lyser ikke renserlampen?
Hvorfor virker det som
tannbørsten blir svakere mens du
pusser?
Trenger jeg en spesiell lader hvis
jeg reiser med Sonicare?
4235.020.2278.2.indd 59
4235.020.2278.2.indd 59
Svar
Du må kanskje lade opp Sonicare-tannbørsten. Lad den i minst 24
timer.
Kontroller at det er strøm i stikkontakten. Det kan hende at
strømmen til enkelte stikkontakter på baderommet brytes når lyset
slås av.
Du må kanskje feste børstehodet på nytt eller bytte det ut.
Det kan hende du kjenner en liten krible- eller kilefølelse når du
bruker Sonicare-tannbørsten for første gang. Når du blir vant til å
pusse tennene med Sonicare, vil denne følelsen avta.
Du kan unngå dette ved å stille inn børstehodet på riktig måte, med
børstehårene plassert med en liten vinkel mot tannkjøttet.
Du må kanskje lade Sonicare-tannbørsten på nytt.
Easy-start-funksjonen er kan være aktivert. Deaktiver Easy-start-
funksjonen. (Se avsnittet Funksjoner).
Du må kanskje bytte ut børstehodet.
Du kan ha valgt en pusserutine. Hvis dette er tilfelle, er den
personlige pusseknappen deaktivert. (Se avsnittet Bruke Sonicare).
Kontroller at det er strøm i stikkontakten. Det kan hende at
strømmen til enkelte stikkontakter på baderommet brytes når lyset
slås av.
Du må kanskje lukke renserdøren.
Du må kanskje bytte UV-lyspæren (Se avsnittet Utskifting).
Kanskje du er i Max Care-pusserutinen? Hvis dette er tilfelle, veksler
rutinen mellom rengjøringsrutine og massasjerutine gjennom
pusseøkten på tre minutter. Rengjørings- og massasjemodi har en
annen lyd og pussebevegelse.
Reisetips: Reiseladeren, deluxe-laderen og renseren kan brukes i
hele verden med nettspenninger fra 100–240 V AC, på enten 50
eller 60 Hz. Du trenger bare en enkel adapter.
NORSK
59
17-04-2008 14:53:30
17-04-2008 14:53:30

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02