Philips HX6932/02 User Manual page 22

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

DANSK
22
4235.020.2278.2.indd 22
4235.020.2278.2.indd 22
Rensning
Børstehovederne, håndtaget, rejseopladeren, opladedækslet og UV-
renseren må ikke komme i opvaskemaskinen.
Tandbørstens håndtag
1
Tag børstehovedet af, og skyl metalskaftet i varmt vand.
Tryk aldrig skarpe genstande mod gummiforseglingen om metalskaftet, da
dette kan beskadige den.
2
Brug en fugtig klud til at tørre hele håndtaget.
Børstehoved
1
Skyl børstehoved og børstehår, hver gang tandbørsten har været
brugt.
2
Tag børstehovedet af håndtaget, og skyl børstehovedets
forbindelsesstykke mindst én gang om ugen i varmt vand.
Rejseoplader og deluxe-oplader (kun bestemte typer)
1
Tag opladeren ud af stikket.
2
Kun bestemte typer: Skil deluxe-opladeren ad, og tag rejseopladeren
ud.
3
Brug en fugtig klud til at rengøre opladerens overfl ade.
UV-renser (kun bestemte typer)
UV-renseren må ikke rengøres, når den ultraviolette pære er varm.
For at få den bedste virkning, anbefales det at rengøre UV-renseren en
gang om ugen.
1
Tag UV-renseren ud af stikkontakten.
2
Løft drypbakken lidt op, og træk den ud. Skyl drypbakken, og tør den
med en fugtig klud.
3
Rengør alle refl ektorfl ader med en fugtig klud.
17-04-2008 14:53:03
17-04-2008 14:53:03

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02

Table of Contents