Download Print this page

Philips HX6932/02 User Manual page 88

Flexcare 900 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
88
1
2
4
3
4235.020.2278.2.indd 88
4235.020.2278.2.indd 88
Använda Sonicare
Borstningsanvisningar
1
Fukta borsten och applicera en liten mängd tandkräm.
2
Placera tandborsten mot tänderna i en liten vinkel mot
tandköttskanten.
3
Slå på Sonicare genom att trycka på på/av-knappen.
4
För att uppnå maximal effekt bör du endast trycka lätt och låta
Sonicare-tandborsten utföra jobbet.
5
För borsthuvudet försiktigt fram och tillbaka över tänderna så att de
längre borsten kommer åt mellan tänderna. Fortsätt den här rörelsen
under hela borstningen.
Obs! Försäkra dig om att du borstar jämnt i hela munnen genom att dela in
munnen i fyra delar med hjälp av Quadpacer (se kapitlet Funktioner).
6
Börja med att borsta del 1 (överkäkens utsida) och borsta i 30
sekunder innan du övergår till del 2 (överkäkens insida). Fortsätt
med del 3 (underkäkens utsida) och borsta i 30 sekunder innan du
övergår till del 4 (underkäkens insida).
7
När du har avslutat tvåminutersborstningen kan du lägga till
ytterligare tid och borsta tändernas tuggytor och områden med
fl äckar. Du kan även borsta tungan med tandborsten på- eller
avslagen.
Det går bra att använda Sonicare på:
-
Tandställning (borsthuvuden slits ut snabbare när de används på
tandställningar)
-
Lagningar (fyllningar, kronor, skalfasader)
Anpassa borstningen
Sonicare startar automatiskt i standardläget Rengöring (Clean). Så här
anpassar du borstningen:
1
Innan du slår på Sonicare trycker du på knappen för anpassad
borstning så att du kan växla mellan lägen och program.
,
Den gröna lysdioden visar det läge eller det program som valts.
Obs! När tandborsten är påslagen kan du byta läge, men inte program.
Program måste väljas innan du slår på apparaten.
Borstningslägen
Rengöringsläge (Clean)
Standardläge för bästa tandborstning.
Läge för skonsam borstning (Sensitive)
Skonsam men noggrann rengöring för känsligt tandkött och känsliga tänder.
Massageläge
Skonsam stimulering av tandköttet.
17-04-2008 14:53:47
17-04-2008 14:53:47

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6932/02