Download  Print this page

Nastavení Tvrdosti Vody - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tlačítko aroma
Tento kávovar má k dispozici speciální
program aroma, který je možné zapínat
a vypínat tlačítkem aroma. Je-li program
aroma aktivován, je káva spařována po delší
dobu a díky tomu se pozmění chuť kávy.
■ Tlačítko aroma
během 1 minuty po spuštění spařování.
Tlačítko svítí červeně.
Důležité: Tlačítko aroma je vybaveno
funkcí memory a zůstane aktivováno také
po vypnutí spotřebiče. Tlačítko aroma
může být zapnuto nebo vypnuto jen během
první minuty po spuštění spařování.
Funkce časovače „auto off"
Jen varianta se skleněnou konvicí
TKA6A.4.
Spotřebič je programován s automatickým
vypnutím auto off (úspora energie), které
spotřebič vypne po cca 40 minutách po
ukončení spařování.
Tuto dobu je možné změnit:
■ Spotřebič musí být vypnutý a síťová
zástrčka musí být připojena k zásuvce.
ã
■ Tlačítko
držte stisknuté neméně
3 sekundy, tlačítko
■ Za účelem výběru stiskněte tlačítko
během 7 sekund.
a
bliká zeleně
a
bliká oranžově
a
bliká červeně
Důležité: Pokud nedojde během 7 sekund
k žádnému nastavení, je aktivní poslední
nastavení. Tlačítko
opět vypnutý.
Jen varianta s termoskou TKA6A.8.
Spotřebič je programován s automatickým
vypnutím auto off (úspora energie), které
spotřebič vypne několik minut po ukončení
spařování.
ã
ã
pro zapnutí stiskněte
a
bliká.
Doba vypnutí 20 minut
Doba vypnutí 40 minut
(tovární nastavení)
Doba vypnutí 60 minut
a
zhasne, spotřebič je
Tip: Káva zůstane ještě déle teplá, pokud
termosku před spařováním vypláchnete
horkou vodou.
Nastavení tvrdosti vody
U tohoto kávovaru můžete nastavit tvrdost
vody.
Správné nastavení tvrdosti vody je
důležité, aby spotřebič včas zobrazil,
kdy musí být odvápněn.
Přednastavená tvrdost vody je „tvrdá".
Tu je možné změnit:
■ Spotřebič musí být vypnutý a síťová
zástrčka musí být připojena k zásuvce.
■ Držte současně stisknuta tlačítka
ã
po dobu nejméně 3 sekund, bliká
tlačítko
■ Za účelem výběru stiskněte tlačítko
během 7 sekund.
a
bliká zeleně
a
bliká oranžově střední
a
bliká červeně
Důležité: Pokud nedojde během 7 sekund
k žádnému nastavení, je aktivní poslední
a
nastavení. Tlačítko
opět vypnutý.
Stupeň tvrdosti vody
měkká
střední
tvrdá
a
.
měkká
tvrdá
(tovární nastavení)
a
zhasne, spotřebič je
Německá
Francouzská
stupnice (°dH)
stupnice (°fH)
1 ­ 8,4
1 ­ 14
8,4 ­ 14
14 ­ 25
>14
> 25
cs
a
a
a
97

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4