Download  Print this page

Odstraňovanie Vodného Kameňa - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sk
Stupeň tvrdosti vody
Nemecká
stupnica (°dH)
mäkká
1 ­ 8,4
stredná 8,4 ­ 14
tvrdá
>14
Termo kanvica
Len verzia TKA6A.8.
Dôležité: Kanvicu nepoužívajte na
udržiavanie mliečnych výrobkov
alebo detskej výživy v teple, hrozí
nebezpečenstvo tvorby baktérií.
Neohrievajte kanvicu v mikrovlnnej rúre
alebo v rúre na pečenie. Neuchovávajte a
ani neprepravujte v kanvici sýtené nápoje.
Po vyčistení kanvicu dôkladne vypláchnite.
Z technických dôvodov nie je uzáver
hermetický, aby sa nemohol prisať. Preto
kanvicu nikdy neprepravujte v ležatej
polohe, inak by mohla káva vytiecť. Termo
kanvica má objem cca 8 šálok.
Veko termo kanvice je možné otvoriť
pomocou odblokovania.
X Sekvencia obrázkov C
1. Vylievanie
2. Otvorenie a sňatie veka
3. Nasadenie a zatvorenie veka
Upozornenie: Dno termo kanvice a
odstavná plocha na kávovare sa môžu ohriať
na veľmi vysokú teplotu. Je to technicky
podmienené a nie je to žiadna chyba.
Rady pre prípravu kávy
Mletú kávu uchovávajte v chlade, môžete
ju aj zmraziť. Otvorené balenie kávy vždy
tesne uzavrite, aby ostala zachovaná jej
aróma.
Praženie kávových zŕn ovplyvňuje chuť a
arómu kávy.
Tmavo upražené kávové zrná
= korenistá chuť
Svetlo upražené kávové zrná
= kyselina
104
Francúzska
stupnica (°fH)
1 ­ 14
14 ­ 25
> 25
Čistenie
Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani ho
neumývajte v umývačke riadu!
Nepoužívajte parný čistič.
Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku.
■ Po každom použití vyčistite všetky časti,
ktoré prišli do styku s kávou.
■ Kryt zvonka utrite len vlhkou utierkou,
nepoužívajte žiadne agresívne alebo
abrazívne čistiace prostriedky.
■ Nádržku na vodu umyte pod tečúcou
vodou, nepoužívajte tvrdú kefu.
Len verzia so sklenenou kanvicou
TKA6A.4.
■ Sklenenú kanvicu s vekom môžete
umývať v umývačke riadu.
Len verzia s termo kanvicou TKA6A.8.
■ Termo kanvicu s vekom vypláchnite
a utrite ju zvonka vlhkou utierkou.
Nevkladajte ju do umývačky riadu
alebo do drezu s napustenou vodou na
umývanie riadu.
Tip: Odolné usadeniny môžete odstrániť
pomocou roztoku pripraveného zo sódy,
granulátu do umývačky riadu alebo
tabliet na čistenie zubných náhrad.
■ Termo kanvicu uchovávajte neuzavretú,
aby ste zamedzili tvorbe zápachu alebo
baktérií.
Odstraňovanie vodného
kameňa
Kávovar je vybavený automatickou
indikáciou potreby odvápnenia. Ak tlačidlo
a
po ohreve vody svieti naoranžovo, musíte
spotrebič zbaviť vodného kameňa
Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa:
■ predlžuje životnosť spotrebiča,
■ zaručuje jeho bezchybnú funkciu,
■ zamedzuje nadmernému vytváraniu
pary,
■ skracuje dobu sparovania,
■ šetrí energiu.
Kávovar odvápnite pomocou bežne
dostupného prostriedku na odstraňovanie
vodného kameňa.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4