Download  Print this page

Delar Och Reglage; Före Första Användningen - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hjärtliga gratulationer till ditt köp av den
här apparaten från oss hos Bosch. Du
har köpt en högvärdig produkt som du
kommer att få mycket glädje av.
I bruksanvisningen beskrivs två modeller:
■ TKA6A.4. Variant med glaskanna
■ TKA6A.8. Variant med termoskanna

Delar och reglage

X Figur A
1 Vattentank med vattennivåindikator
(avtagbar)
2 Vattentanklock (avtagbart)
3 Filterhus (svängbart)
4 Filterhållare (kan maskindiskas)
5 Droppstopp
6 TKA6A.4. Glaskanna med lock
(kan maskindiskas)
TKA6A.8. Termoskanna med lock
(kan inte maskindiskas)
a
7 Knapp
till/från/programmering
ã
8 Aromknapp
9 Kabelförvaring
Bara TKA6A.4.
10 Värmeplatta
Allmänna anvisningarna
– Fyll bara på rent kallvatten i
vattentanken. Fyll aldrig på mjölk eller
färdiglagade drycker som te eller kaffe.
De kan skada apparaten.
– Fyll aldrig på vatten i vattentanken
längre upp än till det översta märket
(strecket).
– Använd mellanmalet kaffe
(cirka 7 g per kopp).
– Underskrid inte minimimängden 4
3
. Då får inte kaffet önskad tempera­
tur och styrka.
– Ta inte ut kannan under bryggningen.
Filterhållaren kan rinna över.
– Ställ inte in kannan i apparaten om
locket inte är stängt.
– Andra kannor får inte användas.
Då förhindrar det speciella droppskyddet
att kaffet rinner igenom.
– Om kondensvatten bildas på filterhuset
beror det inte på något fel hos
apparaten utan har tekniska orsaker.
Före första användningen
■ Ta bort dekaler och folier.
■ Dra ut nätkabeln till önskad längd ur
kabelupprullningsfacket och anslut den.
■ Rengör vattentanken genom att fylla på
6 koppar vatten och sätta in den.
■ Sätt in kannan och starta apparaten
med knappen
■ Upprepa rengöringen en gång.
Info: Eventuellt känns en ofarlig lukt från
en ny apparat. Fyll i så fall på en utspädd
ättiklösning (5 koppar vatten till 1 kopp
ättika) och starta rengöringen. Skölj sedan
två gånger med 6 koppar vatten.
■ Rengör kannan noggrant.
Kaffebryggning
X Bildserie B
1. Ta av vattentanken, fyll den med vatten
och sätt in den ända till stopp.
2. Sväng ut filterhuset.
3. Sätt in en filterpåse 1x4 i filterhållaren
och lägg i önskad mängd kaffe.
4. Sväng tillbaka filterhuset så att det
snäpper fast.
5. Ställ kannan under filterhuset med
locket stängt.
6. Tryck nu på
Viktigt: När bryggningen har slutat måste
du vänta ännu en liten stund tills allt kaffe
har runnit igenom filtret och ned i kannan.
Låt kaffemaskinen svalna i 5 minuter
/
innan du använder den på nytt.
a
.
a
. Bryggningen startar.
sv
47

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4