Download  Print this page

Усунення Незначних Несправностей Власноруч - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Усунення незначних
несправностей власноруч
a
Кнопка
блимає червоним кольором,
процес заварювання не запускається.
– Прилад ще занадто гарячий.
■ Процес заварювання запускається
автоматично після охолодження
приладу.
Заварювання помітно сповільнилося,
або прилад вимикається до завершення
заварювання.
– У приладі відклалося багато накипу.
■ Видаліть накип з приладу відповідно
до інструкцій.
Порада: якщо вода дуже жорстка,
видаляти накип із приладу слід
частіше, ніж того вимагатиме індикація
(оранжеве світіння кнопки a); треба також
установити значення жорсткості води
«жорстка».
Краплезахисний затвор негерметичний.
– Краплезахисний затвор засмічено.
■ Промийте краплезахисний затвор
(у тримачі фільтра) під проточною
водою, при цьому кілька разів
натисніть на нього пальцем.
Технічні дані
Приєднання до
електромережі
Потужність
Висота приладу
Ширина приладу
Глибина приладу
Об'єм води, що її
заливають
220-240 В~
50/60 Гц
1000-1200 Вт
355 мм
285 мм
230 мм
TKA6A.4. 1,25 л
TKA6A68. 1,00 л
Утилізація
J
Цей прилад маркіровано згідно
положень європейської Директиви
2012/19/EU стосовно електронних
та електроприладів, що були у
використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Директивою визначаються можли-
вості, які є дійсними у межах
Європейського союзу, щодо
прийняття назад та утилізації
бувших у використанні приладів.
Про актуальні можливості для
видалення можна дізнатися
в спеціалізованому магазині.
Умови гарантії
Стосовно цього приладу діють умови
гарантії, щоб були опубліковані нашим
компетентним представництвом в країні,
в якій Ви придбали прилад. Ви можете
в будь-який час одержати умови гарантії
у спеціалізованому магазині, в якому Ви
придбали прилад, або безпосередньо
в нашому представництві у Вас в країні.
Умови гарантії для Німеччини та адреси
Ви знайдете на останніх чотирьох
сторінках цієї брошури. Крім того, умови
гарантії розміщені також і в Інтернеті за
зазначеною адресою. Для користування
гарантійними послугами необхідно в
будь-якому випадку показати квитанцію
про оплату.
Можливі зміни.
uk
119

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4