Download  Print this page

Instrucţiuni Generale; Înainte De Prima Utilizare - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ro
Vă rugăm să primiţi felicitările noastre
cordiale pentru achiziţionarea acestui
aparat de la firma Bosch. Aţi achiziţionat
un produs de calitate superioară care vă
va aduce multe satisfacţii.
În acest manual de utilizare sunt descrise
două modele:
■ TKA6A.4. Varianta cu cană din sticlă
■ TKA6A.8. Varianta cu cană
termoizolantă
Componentele şi elementele
de operare
X Figura A
1 Rezervorul de apă cu indicatorul nivelului
de apă (detaşabil)
2 Capacul rezervorului de apă (detaşabil)
3 Carcasa filtrului (pivotabilă)
4 Suportul filtrului (poate fi spălat în maşina
de spălat vase)
5 Opritor picurare
6 TKA6A.4. Cană din sticlă cu capac
(poate fi spălată în maşina de spălat
vase)
TKA6A.8. Cană termoizolantă cu capac
(nu poate fi spălată în maşina de spălat
vase)
a
7 Butonul
pornit/oprit/programare
8 Butonul pentru aromă
9 Compartiment pentru cablu
Numai la TKA6A.4.
10 Placă de încălzire
Instrucţiuni generale
– Umpleţi rezervorul de apă numai cu
apă rece, curată. În niciun caz să nu
umpleţi aparatul cu lapte sau cu alte
băuturi preparate, cum ar fi ceai sau
cafea deoarece se deteriorează aparatul.
– Să nu umpleţi niciodată rezervorul de
apă peste marcajul maxim (linia).
– Folosiţi cafea cu grad de măcinare mediu
(cca. 7g pentru o ceașcă).
– Nu trebuie folosită o cantitate de cafea
mai mică decât cantitatea minimă de
4
/ 3
deoarece cafeaua nu ar mai
avea temperatura si tăria dorite.
108
ã
– Nu este permisă extragerea cănii în
timpul procesului de infuzare pentru
că se poate scurge lichid din suportul
filtrului.
– Introduceţi cana în aparat, numai cu
capacul închis.
– Nu trebuie utilizate alte căni. În caz
contrar, dispozitivul special de protecţie
la picurare va împiedica o curgere a
cafelei.
– Dacă se formează condens pe carcasa
filtrului, nu înseamnă că aparatul este
defect. Formarea condensului este
cauzată de condiţiile tehnice.
Înainte de prima utilizare
■ Îndepărtaţi eticheta şi foliile existente.
■ Extrageţi cablul de alimentare din
compartimentul pentru cablu până la
lungimea dorită şi conectaţi-l.
■ Pentru curăţare umpleţi rezervorul de
apă cu 6 ceşti de apă şi introduceţi-l în
aparat.
■ Introduceţi cana şi porniţi aparatul de la
a
butonul
.
■ Repetaţi procesul de curățare o dată.
Informaţie: Este posibilă degajarea unui
miros uşor. În acest caz umpleţi rezervorul
cu o soluţie de oţet diluată (5 ceşti de apă
la 1 ceaşcă de oţet) şi începeţi procesul de
curăţare. În încheiere clătiţi de două ori cu
6 ceşti de apă.
■ Curăţaţi cana temeinic.
Infuzarea cafelei
X Succesiune de figuri B
1. Scoateţi rezervorul de apă, umpleţi-l cu
apă şi introduceţi-l la loc, până la limită.
2. Desfaceţi carcasa filtrului prin pivotare.
3. Introduceţi filtrul de hârtie 1x4 în suportul
filtrului şi umpleţi-l cu cantitatea de cafea
dorită.
4. Pivotaţi carcasa filtrului înapoi şi fixaţi-o.
5. Aşezaţi cana cu capacul închis sub
carcasa filtrului.
6. Acum apăsaţi butonul
procesul de infuzare.
a
pentru a începe

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4