Download  Print this page

Deler Og Betjeningselementer; Generell Informasjon; Før Første Gangs Bruk; Brygge Kaffe - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gratulerer med ditt nye Bosch-produkt.
Du har fått et kvalitetsprodukt som du vil
få mye glede av.
Denne bruksanvisningen beskriver to
modeller:
■ TKA6A.4. Variant med glasskanne
■ TKA6A.8. Variant med termokanne
Deler og
betjeningselementer
X Bilde A
1 Vanntank med vannstandsindikator
(avtagbar)
2 Lokk for vanntank (avtagbart)
3 Filterhus (svingbart)
4 Filterholder
(kan vaskes i oppvaskmaskin)
5 Dryppstopp
6 TKA6A.4. Glasskanne med lokk
(kan vaskes i oppvaskmaskin)
TKA6A.8. Termokanne med lokk
(kan ikke vaskes i oppvaskmaskin)
a
7 Tast
på/av/programmering
ã
8 Aromatast
9 Kabeloppbevaring
Bare TKA6A.4.
10 Varmeplate

Generell informasjon

– Fyll bare rent, kaldt vann på
vanntanken. Du må ikke under noen
omstendighet fylle på melk eller ferdig
drikk som f.eks. te eller kaffe, ellers
oppstår det skader på apparatet.
– Fyll aldri mer vann på vanntanken enn
opp til øverste merke (strek).
– Bruk kaffe med middels malingsgrad
(ca. 7 g per kopp).
– Gå ikke under minstemengden på
4
/ 3
, for da får ikke kaffen ønsket
temperatur og styrke.
– Kannen må ikke tas ut under
bryggingen, for da kan filterholderen
renne over.
– Kannen må bare settes inn i apparatet
med lukket lokk.
– Det er ikke tillatt å bruke andre
kanner, for da hindrer den spesielle
dryppbeskyttelsen at kaffen renner
gjennom.
– Hvis det dannes kondensvann på
filterhuset, er ikke apparatet defekt. Det
skyldes tekniske forhold.
Før første gangs bruk
■ Fjern eksisterende klebemerker og
folier.
■ Trekk kabel i ønsket lengde ut av
kabeloppbevaringen og koble den til.
■ Når du skal rengjøre apparatet, må du
fylle 6 kopper vann på vanntanken og
sette den inn.
■ Sett inn vannkannen og slå appratet på
a
med tast
.
■ Gjenta rengjøringsprosedyren en gang.
Info: Eventuelt opptrer en uskadelig
plastlukt som er typisk for nye apparater.
I et slikt tilfelle må du fylle på en
fortynnet eddikløsning (i forholdet 5
kopper vann og 1 kopp eddik) og starte
rengjøringsprosedyren, Skyll deretter to
ganger med 6 kopper vann.
■ Rengjør kannen grundig.

Brygge kaffe

X Bildesekvens B
1. Ta av vanntanken, fyll den med vann og
sett den inn til stopp.
2. Sving filterhuset til side.
3. Sett et kaffefilter 1x4 inn i filterholderen
og fyll på ønsket kaffemengde.
4. Sving filterhuset tilbake og la det gå i
lås.
5. Sett kannen med lukket lokk under
filterhuset.
6. Trykk så på tastt
Viktig: Når bryggingen er avsluttet, må du
vente en liten stund til all kaffen har rent
ned i kannen gjennom filteret..
La kaffemaskinen avkjøles i 5 minutter
før du tar den i bruk igjen.
a
, bryggingen startes.
no
41

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4