Download  Print this page

Všeobecné Upozornenia; Pred Prvým Použitím; Príprava Kávy - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sk
Srdečne blahoželáme ku kúpe tohto
spotrebiča od firmy Bosch. Získali
ste veľmi kvalitný produkt, ktorý vám
prinesie veľa radosti.
Tento návod na používanie opisuje dva
modely:
■ TKA6A.4. Verzia so sklenenou kanvicou
■ TKA6A.8. Verzia s termo kanvicou
Diely a ovládacie prvky
X Obrázok A
1 Nádržka na vodu s ukazovateľom stavu
hladiny (odnímateľná)
2 Veko nádržky na vodu (odnímateľný)
3 Teleso filtra (vyklápateľné)
4 Držiak filtra
(vhodný na umývanie v umývačke riadu)
5 Zastavenie prekvapkávania pri vybratí
kanvice
6 TKA6A.4. Sklenená kanvica s vekom
(vhodná na umývanie v umývačke riadu)
TKA6A.8. Termo kanvica s vekom
(vhodná na umývanie v umývačke riadu)
a
7 Tlačidlo
Zapínanie/Vypínanie/
Programovanie
8 Tlačidlo intenzity arómy
9 Priehradka na uloženie kábla
Len TKA6A.4.
10 Ohrievacia platnička
Všeobecné upozornenia
– Do nádržky na vodu napĺňajte len
čistú, studenú vodu. V žiadnom
prípade do nej nenapĺňajte mlieko alebo
hotové nápoje ako je čaj alebo káva,
inak by sa mohol spotrebič poškodiť.
– Nádržku na vodu nenaplňte vodou viac,
ako je najhornejšia značka (ryska).
Nádržku na vodu nenaplňte vodou viac,
ako je podkročiť značka (ryska).
– Používajte kávu zomletú na stredný
stupeň hrubosti (cca 7g na jednu šálku).
– Minimálne množstvo 4
nemalo podkročiť, káva potom nemá
požadovanú teplotu a silu.
– Počas sparovania nesmiete kanvicu
vyberať, inak môže držiak filtra pretiecť.
102
ã
/ 3
by sa
– Kanvicu postavte do kávovaru len s
uzatvoreným vekom.
– Iné kanvice sa nesmú používať, pretože
špeciálne zastavenie prekvapkávania pri
vybratí kanvice zabráni prekvapkávaniu
kávy.
– Ak sa na telese filtra vytvorí vodný
kondenzát, je to technicky podmienené
a neznamená to, že by bol spotrebič
chybný.
Pred prvým použitím
■ Odstráňte nálepky a fólie.
■ Vytiahnite z priehradky pre uloženie
kábla pripájací kábel v požadovanej
dĺžke a pripojte ho na elektrickú sieť.
■ Na prečistenie naplňte do nádržky na
vodu 6 šálok vody a vložte nádržku.
■ Vložte kanvicu a pomocou tlačidla
zapnite spotrebič.
■ Proces čistenia jedenkrát zopakujte.
Informácia: Eventuálne môže byť cítiť
neškodný zápach novosti. V takomto
prípade naplňte do nádržky zriedenú
kyselinu octovú (5 šálok vody na 1 šálku
octu) a spustite čistenie. Následne systém
prepláchnite dvakrát 6 šálkami vody.
■ Kanvicu dôkladne vyčistite.
Príprava kávy
X Sekvencia obrázkov B
1. Vyberte nádržku na vodu, naplňte ju
vodou a vložte ju až na doraz späť.
2. Vyklopte teleso filtra.
3. Vložte do držiaka filtra papierový filter
1x4 a naplňte požadované množstvo
kávy.
4. Zaklopte teleso filtra späť a nechajte ho
zaskočiť.
5. Postavte pod teleso filtra kanvicu s
uzatvoreným vekom.
6. Stlačte teraz tlačidlo
sparovania sa spustí.
a
a
, proces

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4