Download  Print this page

Dele Og Betjeningselementer; Generelle Anvisninger; Før Første Brug - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tillykke med dit nye produkt fra Bosch!
Du har købt et kvalitetsprodukt, som du
vil få stor glæde af.
Denne brugsvejledning beskriver
to modeller:
■ TKA6A.4. Variant med glaskande
■ TKA6A.8. Variant med termokande

Dele og betjeningselementer

X Billede A
1 Vandtank med vandstandsviser
(aftagelig)
2 Låg vandtank (aftageligt)
3 Filterhus (drejeligt)
4 Filterholder (egnet til opvaskemaskine)
5 Drypstop
6 TKA6A.4. Glaskande med låg
(egnet til opvaskemaskine)
TKA6A.8. Termokande med låg
(ikke egnet til opvaskemaskine)
a
7 Tast
tænd/sluk/programmering
ã
8 Aromatast
9 Kabelrum
Kun TKA6A.4.
10 Varmeplade

Generelle anvisninger

– Hæld kun rent, koldt vand i
vandtanken. Hæld aldrig mælk eller
færdige drikkevarer som te eller
kaffe på, da apparatet ellers bliver
beskadiget.
– Fyld aldrig vandtanken mere op end
til den øverste markering (streg) med
vand.
– Brug kaffe med mellem formalingsgrad
(ca. 7 g pr. kop).
– Minimummængden på 4
ikke underskrides, da kaffen ellers ikke
har den ønskede tempera tur og styrke.
– Kanden må ikke tages ud under
brygning, da filterholderen kan løbe
over.
– Stil kun kanden ind i apparatet med
lukket låg.
– Brug ikke andre kander, da den
specielle drypbeskyttelse ellers
forhindrer kaffen i at løbe igennem.
/ 3
bør
– Apparatet er ikke defekt, hvis der
dannes kondensvand på filterhuset, det
er teknisk betinget.
Før første brug
■ Fjern klistermærker og folier.
■ Træk ledningen ud af
ledningsopbevaringsrummet i den
ønskede længde, og tilslut den.
■ Fyld vandtanken med 6 kopper vand til
rengøring, og sæt den i.
■ Sæt kanden i, og tænd apparatet med
a
tasten
.
■ Gentag rengøringsprocessen en gang.
Info: Der opstår eventuelt en ufarlig lugt
af et nyt apparat. Hæld i dette tilfælde
en fortyndet eddikeopløsning på (5
kopper vand til 1 kop eddike), og start
rengøringsprocessen. Skyl herefter med
6 kopper vand to gange.
■ Rengør kanden grundigt.
Kaffebrygning
X Billedrække B
1. Tag vandtanken af, fyld den med vand,
og sæt den i til anslaget.
2. Sving filterhuset ud.
3. Kom et 1x4 kaffefilter i filterholderen, og
hæld den ønskede kaffemængde på.
4. Sving filterhuset tilbage, og klik det på
plads.
5. Stil kanden under filterhuset med lukket
låg.
6. Tryk nu på tast
Vigtigt: Vent lidt, efter brygningen er
afsluttet, indtil al kaffe er løbet ned i kanden
gennem filteret.
Lad kaffemaskinen køle af i 5 minutter,
før den bruges igen.
a
, og brygningen starter.
da
35

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4