Download  Print this page

Tekniske Data - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
da
■ Når afkalkningen er afsluttet, slukker
a
tasten
.
■ Brug apparatet to gange med rent
vand uden kaffe. Hæld ikke mere end
6 kopper vand på.
■ Skyl alle løse dele og kanden grundigt.
Afhjælp selv små
driftsforstyrrelser
a
Tasten
blinker rødt, brygningen starter
ikke.
– Apparatet er stadig for varmt.
■ Apparatet starter brygningen auto­
matisk, når apparatet er afkølet.
Apparatet brygger meget langsommere
eller slukker, før brygningen er færdig.
– Apparatet er kraftigt tilkalket.
■ Afkalk apparatet iht. instruktionen.
Tip: Ved meget kalkholdigt vand afkalkes
apparatet oftere, end indikatoren
a
(tast
lyser orange) opfordrer til, og
vandhårdhedsgraden indstilles til „hård".
Drypstoppet er utæt.
– Drypstoppet er snavset.
■ Rengør drypstoppet (i filterholderen)
under rindende vand, mens drypstoppet
aktiveres flere gange med fingeren.

Tekniske data

Elektrisk tilslutning
Effekt
Apparatets højde
Apparatets bredde
Apparatets dybde
Påfyldningsmængde
vand
38
220­240 V~
50/60 Hz
1000­1200 W
355 mm
285 mm
230 mm
TKA6A.4. 1,25 L
TKA6A68. 1,00 L
Bortskaffelse
J
Emballagen skal bortskaffes på
miljøvenlig vis. Dette apparat er klas-
sificeret iht. det europæiske direktiv
2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for
indlevering og recycling af kasserede
apparater gældende for hele EU. Du
kan få nærmere informationer om
aktuelle muligheder for bortskaffelse
i faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder Bosch 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklamation.
Medfølger købsnota ikke, vil reparationen
altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4