Download  Print this page

Waterhardheid Instellen - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
nl
Belangrijk: Nadat het koffiezetten is
voltooid, nog even wachten totdat alle koffie
vanuit het filter in de kan is doorgelopen.
Het koffiezetapparaat 5 minuten laten
afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
Aromatoets
Dit koffiezetapparaat beschikt over een
speciaal aromaprogramma dat met de
aromatoets in­ en uitgeschakeld kan
worden. Als het aromaprogramma is
geactiveerd, wordt de koffie langzamer
gezet waardoor de koffiesmaak verandert.
■ De aromatoets
de start van het koffiezetten bedienen
om het programma in te schakelen. De
toets is rood verlicht.
Belangrijk: De aromatoets heeft
een memory­functie en blijft ook na
uitschakeling van het apparaat geactiveerd.
De aromatoets kan alleen tijdens de
eerste minuut na de start van het
koffiezetten worden in­ of uitgeschakeld.
Timerfunctie 'auto off'
Alleen variant met glazen kan TKA6A.4.
Het apparaat heeft een automatische uit­
schakelfunctie auto off (voor energiebespa­
ring), waarmee het apparaat ca. 40 minuten
na het koffiezetten wordt uitgeschakeld.
Deze tijd kan desgewenst worden
veranderd:
■ Het apparaat moet uitgeschakeld zijn en
de stekker moet op het stopcontact zijn
aangesloten.
ã
■ Toets
ten minste 3 seconden
ingedrukt houden; toets
a
■ Toets
binnen 7 seconden indrukken
om een keuze te maken.
a
knippert groen
a
knippert oranje
a
knippert rood
30
ã
ã
binnen 1 minuut na
a
knippert.
Uitschakeltijd
20 minuten
Uitschakeltijd
40 minuten
(fabrieksinstelling)
Uitschakeltijd
60 minuten
Belangrijk: Als er binnen 7 seconden
geen instelling wordt opgegeven, is de
laatste instelling actief. Toets
apparaat is weer uitgeschakeld.
Alleen variant met thermoskan TKA6A.8.
Het apparaat heeft een automatische
uitschakelfunctie auto off (voor
energiebesparing), waarmee het apparaat
een paar minuten na het koffiezetten wordt
uitgeschakeld.
Tip: De koffie blijft langer warm als de
thermoskan vóór het koffiezetten met heet
water wordt uitgespoeld.

Waterhardheid instellen

Voor dit koffiezetapparaat kan de
waterhardheid worden ingesteld.
Het is van belang de juiste
waterhardheid in te stellen, zodat de
machine op tijd aangeeft wanneer deze
dient te worden ontkalkt.
De vooraf ingestelde waterhardheid is
'hard'. Deze kan desgewenst worden
veranderd:
■ Het apparaat moet uitgeschakeld zijn en
de stekker moet op het stopcontact zijn
aangesloten.
a
■ De toetsen
en
3 seconden gelijktijdig ingedrukt
a
houden; toets
a
■ Toets
binnen 7 seconden indrukken
om een keuze te maken.
a
knippert groen
a
knippert oranje
a
knippert rood
Belangrijk: Als er binnen 7 seconden
geen instelling wordt opgegeven, is de
laatste instelling actief. Toets
apparaat is weer uitgeschakeld.
Waterhardheid
Duits (°dH)
zacht
1 ­ 8,4
gemiddeld 8,4 ­ 14
hard
>14
a
dooft en het
ã
ten minste
knippert.
zacht
gemiddeld
hard
(fabrieksinstelling)
a
dooft en het
Frans (°fH)
1 ­ 14
14 ­ 25
> 25

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4