Download  Print this page

Güvenlik Uyarıları - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tr
Güvenlik uyarıları
Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak okuyun, kılavuzdaki
bilgilere göre hareket edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı
başkasına verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin. Bu cihaz
sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır.
W Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinin en
çok 2000 m üstünde bir rakımda kullanın. Cihaz sadece kurallara
uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden
alternatif akımlı bir akım şebekesine bağlanabilir. Evinizin koruyucu
hat kurulumunun uzmanca yapılmış olmasını sağlayınız. Cihazı
sadece tip plaketindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin. Cihazda,
hasar görmüş bir elektrik kablosunun değiştirilmesi gibi onarımlar,
tehlikeleri önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafından
yapılmalıdır.
Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal ya da zihinsel
engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından
sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli
kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan
kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. 8 yaş
altı çocuklar cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutulmalıdır ve
cihazı kullanmaları yasaktır. Çocukların cihazla oynaması yasaktır.
Temizlik ve kullanıcının çocuklar tarafından 8 yaş ve üstü ve
gözetim altında olmaları haricinde, yapılması yasaktır.
Cihazı veya elektrik kablosunu hiçbir zaman suya daldırmayın.
Cihazı işletim sırasında sürekli olarak gözetim altında tutun!
Cihazı sadece elektrik kablosunda ve kendisinde hasar yoksa
kullanın. Arıza durumunda derhal elektrik fişini çekin veya elektriği
kapatın.
79

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4