Download  Print this page

Nastavenie Tvrdosti Vody - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dôležité: Ak je proces sparovania
ukončený, počkajte ešte chvíľu, kým celá
káva nepretečie cez filter do kanvice.
Pred ďalším použitím nechajte kávovar
5 minút vychladnúť.
Tlačidlo intenzity arómy
Kávovar je vybavený špeciálnym progra­
mom pre zvýšenie intenzity arómy kávy,
ktorý sa vypína a zapína pomocou tlačidla
intenzity arómy. Ak je program pre zvýšenie
intenzity arómy aktivovaný, sparovanie kávy
prebieha dlhšie, čím sa zmení chuť kávy.
■ Na zapnutie stlačte tlačidlo intenzity
ã
arómy
v priebehu 1 minúty po
spustení sparovania. Tlačidlo svieti
načerveno.
Dôležité: Tlačidlo intenzity arómy je vybavené
pamäťovou funkciou e ostane aktivované aj
po vypnutí spotrebiča. Tlačidlo intenzity arómy
je možné zapnúť alebo vypnúť len v priebehu
prvej minúty po spustení sparovania.
Funkcia časovača „auto off"
Len verzia so sklenenou kanvicou
TKA6A.4.
Kávovar je naprogramovaný na automatické
vypínanie auto off (úspora energie), ktoré
vypne spotrebič cca 40 minút po ukončení
sparovania.
Tento čas môžete zmeniť.
■ Kávovar musí byť vypnutý a sieťová
zástrčka pripojená k elektrickej zásuvke.
■ Stlačte tlačidlo
minimálne 3 sekundy stlačené, tlačidlo
a
začne blikať.
■ V priebehu 7 sekúnd stlačte tlačidlo
ste mohli uskutočniť požadovaný výber.
a
bliká nazeleno
a
bliká
naoranžovo
a
bliká načerveno Čas vypnutia 60 minút
ã
a podržte ho
a
Čas vypnutia 20 minút
Čas vypnutia 40 minút
(nastavenie z výroby)
Dôležité: Ak v priebehu 7 sekúnd
nevykonáte žiadne nastavenie, bude
aktívne posledné nastavenie. Tlačidlo
zhasne a spotrebič je znova vypnutý.
Len verzia s termo kanvicou TKA6A.8.
Kávovar je naprogramovaný na automatické
ã
vypínanie auto off (úspora energie), ktoré
vypne spotrebič niekoľko minút po ukončení
sparovania.
Tip: Káva zostane dlhšie teplá, ak termo
kanvicu pred sparovaním vypláchnete
horúcou vodou.

Nastavenie tvrdosti vody

Pre tento kávovar môžete nastaviť tvrdosť
vody.
Správne nastavenie tvrdosti vody je
dôležité, aby spotrebič včas oznámil
potrebu odvápnenia.
Tvrdosť vody je prednastavená na stupeň
„tvrdá".
Toto nastavenie môžete zmeniť.
■ Kávovar musí byť vypnutý a sieťová
zástrčka pripojená k elektrickej zásuvke.
■ Stlačte tlačidlá
súčasne stlačené aspoň 3 sekundy,
tlačidlo
■ V priebehu 7 sekúnd stlačte tlačidlo
aby ste mohli uskutočniť požadovanú
voľbu.
a
bliká nazeleno
a
bliká naoranžovo stredná
a
bliká načerveno
Dôležité: Ak v priebehu 7 sekúnd
, aby
nevykonáte žiadne nastavenie, bude
aktívne posledné nastavenie. Tlačidlo
zhasne a spotrebič je znova vypnutý.
a
ã
a
a podržte ich
a
začne blikať.
mäkká
tvrdá (nastavenie
z výroby)
sk
a
a
,
a
103

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4