Download  Print this page

Ohjeita Käyttöhäiriöiden Varalle; Tekniset Tiedot - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
fi
Poista kahvinkeittimen kalkki normaalilla
kalkinpoistoaineella.
■ Laitteen on oltava pois päältä ja
pistokkeen on oltava kytkettynä
pistorasiaan.
■ Aseta kannu kahvinkeittimeen kansi
suljettuna.
■ Annostele kalkinpoistoaine
valmistajan ohjeiden mukaan
(noudata turvallisuusohjeita) ja
täytä se vesisäiliöön. Älä käytä
fosforihappopitoista kalkinpoistoainetta.
Huomio: Älä täytä enempää kuin
6 kupillista nestettä.
a
■ Pidä painike
5 sekuntia; kalkinpoisto käynnistyy.
■ Ohjelma keskeytyy useasti muutamaksi
minuutiksi, jotta kalkinpoistoaine ehtii
vaikuttaa. Kalkinpoisto kestää noin
30 minuuttia.
Ohjelman ollessa käynnissä
a
painikkeessa
a
■ Painikkeen
valo sammuu, kun
kalkinpoisto on päättynyt.
■ Keitä laitteella sen jälkeen kaksi
kannullista vettä ilman kahvia. Älä täytä
enempää kuin 6 kupillista nestettä.
■ Pese kannu ja kaikki irrotettavat osat
huolellisesti.
Ohjeita käyttöhäiriöiden
varalle
a
Painikkeessa
vilkkuu punainen valo,
kahvinkeitto ei käynnisty.
– Laite on vielä liian lämmin.
■ Laite aloittaa kahvinkeiton
automaattisesti, kun laite on jäähtynyt.
Kahvinkeitto on selvästi tavallista hitaampaa
tai se keskeytyy ennen kuin kahvi on
valmista.
– Laite on voimakkaasti kalkkeutunut.
■ Poista kalkki ohjeiden mukaisesti.
Vinkki: Jos vesi on erittäin kalkkipitoista,
suorita kalkinpoisto useammin kuin näyttö
ilmoittaa (painikkeessa
valo) ja aseta veden kovuudeksi laitteeseen
"kova".
56
painettuna vähintään
vilkkuu oranssi valo.
a
palaa oranssi
ippalukko vuotaa.
– Tippalukko likainen.
■ Puhdista tippalukko (suodatintelineessä)
juoksevan veden alla ja ja painele sitä
sormella useita kertoja.

Tekniset tiedot

Sähköliitäntä
Teho
Laitteen korkeus
Laitteen leveys
Laitteen syvyys
Veden täyttömäärä
Jätehuolto
J
Hävitä pakkaus ympäristöystäväl-
lisesti. Tämän laitteen merkintä
perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical
and electronic equipment – WEEE)
koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen
laitteiden palautus- ja kierrätys-sään-
nökset koko EU:n alueella. Tietoja
oikeasta jätehuollosta saa myyjältä
tai kunnalliselta jäteneuvojalta.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuue-
hdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut
laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä
ostokuitti.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
220­240 V~
50/60 Hz
1000­1200 W
355 mm
285 mm
230 mm
TKA6A.4. 1,25 L
TKA6A68. 1,00 L

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4