Download  Print this page

Date Tehnice - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Decalcifiere
Aparatul este dotat cu un afişaj automat
pentru decalcifiere. Dacă după încheierea
infuzării se aprinde butonul
portocalie, aparatul trebuie decalcifiat.
Decalcifierea periodică:
■ prelungeşte durata de viaţă a aparatului;
■ asigură o funcţionare ireproşabilă;
■ previne formarea aburilor în exces;
■ reduce timpul de infuzare;
■ economiseşte energie.
Cafetiera trebuie decalcifiată cu un agent
de decalcifiere uzual, din magazinele de
specialitate.
■ Aparatul trebuie deconectat şi ştecărul
de alimentare trebuie introdus în priză.
■ Introduceţi cana în aparat, cu capacul
închis.
■ Dozaţi agentul de decalcifiere conform
instrucţiunilor producătorului (respectaţi
instrucţiunile de siguranţă) şi introduceţi-l
în rezervorul de apă. Nu utilizaţi agenţi
de decalcifiere cu acid fosforic.
Atenţie: Nu depăşiţi cantitatea de
umplere de 6 ceşti.
■ Ţineţi apăsat butonul
5 secunde pentru a porni procesul de
decalcifiere.
■ Programul de întrerupe de mai multe
ori pentru câteva minute pentru a lăsa
agentul de decalcifiere să acţioneze.
Procesul de decalcifiere durează
aproximativ 30 de minute.
În timpul funcţionării programului, butonul
a
se aprinde intermitent în culoarea
portocalie.
a
■ Butonul
se stinge după încheierea
procesului de decalcifiere.
■ Puneţi aparatul în funcţiune de două ori
cu apă curată, fără cafea. Nu umpleţi cu
mai mult de 6 ceşti de apă.
■ Spălaţi temeinic toate piesele libere şi
cana.
a
în culoarea
a
timp de cel puţin
Remedierea de către dvs. a
unor mici defecţiuni
a
Butonul
se aprinde intermitent în culoarea
roşie. Procesul de infuzare nu porneşte.
– Aparat încă este prea cald.
■ După ce se răceşte, aparatul porneşte
automat procesul de infuzare.
Aparatul infuzează considerabil mai încet
sau se decuplează înaintea încheierii
procesului de infuzare.
– Aparatul are depuneri mari de calcar.
■ Decalcifiaţi aparatul conform
instrucţiunilor.
Sugestie: Dacă apa are un conţinut foarte
ridicat de calcar, decalcifiaţi aparatul mai
des decât se solicită pe afişaj (butonul
se aprinde în culoarea portocalie) şi setaţi
duritatea apei pe opţiunea de apă „dură".
Opritorul de picurare nu este etanş.
– Impurificarea opritorului de picurare.
■ Curăţaţi opritorul de picurare (din
suportul filtrului) sub apa de la robinet,
acţionându-l de mai multe ori cu degetul.

Date tehnice

Alimentare electrică
Putere
Înălţimea aparatului
Lăţimea aparatului
Adâncimea aparatului
Cantitatea de umplere
cu apă
ro
a
220­240 V~
50/60 Hz
1000­1200 W
355 mm
285 mm
230 mm
TKA6A.4. 1,25 L
TKA6A68. 1,00 L
111

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Bosch Comfort Line TKA6A Series

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4