Download  Print this page

Všeobecné Pokyny; Před Prvním Použitím - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
cs
Srdečně blahopřejeme ke koupi tohoto
spotřebiče naší firmy Bosch. Zakoupili
jste kvalitní výrobek, který Vám připraví
mnoho radosti.
Tento návod k použití popisuje dva modely:
■ TKA6A.4. Varianta se skleněnou konvicí
■ TKA6A.8. Varianta s termoskou
Části a ovládací prvky
X Obr. A
1 Zásobník na vodu s ukazatelem hladiny
vody (odnímatelný)
2 Víko zásobníku na vodu (odnímatelné)
3 Pouzdro filtru (výkyvné)
4 Držák filtru
(vhodný pro mytí v myčce na nádobí)
5 Ochrana proti kapání
6 TKA6A.4. Skleněná konvice s víkem
(vhodná pro mytí v myčce na nádobí)
TKA6A.8. Termoska s víkem
(není vhodná pro mytí v myčce
na nádobí)
a
7 Tlačítko
zap./vyp./programování
8 Tlačítko aroma
9 Přihrádka na kabel
Jen TKA6A.4.
10 Varná deska
Všeobecné pokyny
– Zásobník na vodu plňte jen čistou,
studenou vodou. V žádném případě
neplňte mléko nebo hotové nápoje jako
čaj nebo kávu, jinak dojde k poškození
spotřebiče.
– Zásobník na vodu nikdy neplňte vodou
výše než je nejvyšší značka (čárka).
– Používejte kávu namletou na středním
stupni mletí (cca 7g na šálek).
– Nemělo by být používáno menší
množství, než je minimální množství
4
/ 3
, káva pak nemá požadovanou
teplotu a intenzitu.
– Během spařování kávy se nesmí
konvice vyjmout, držák filtru by jinak
mohl přetéct.
– Konvici do spotřebiče vkládejte jen se
zavřeným víkem.
96
ã
– Nesmí se používat jiné konvice, jinak
speciální ochrana před kapáním zabrání
průtoku kávy.
– Pokud se u pouzdra filtru tvoří
kondenzát, nejedná se o defekt
spotřebiče, ale je to podmíněno
technicky.
Před prvním použitím
■ Odstraňte nálepky a fólie.
■ Z přihrádky na kabel vytáhněte přívodní
kabel požadované délky a připojte.
■ Za účelem čištění zásobník na vodu
naplňte 6 šálky vody a vložte do
spotřebiče.
■ Vložte konvici a tlačítkem
spotřebič.
■ Čištění jednou opakujte.
Informace: Případně je cítit nezávadný
nový zápach. V takovém případě naplňte
zředěný roztok octa (5 šálků vody na
1 šálek octa) a spusťte proces čištění.
Nakonec dvakrát propláchněte 6 šálky vody.
■ Konvici důkladně vyčistěte.
Spařování kávy
X Pořadí obrázků B
1. Sejměte zásobník na vodu, naplňte
vodou a vložte až na doraz.
2. Vyklopte pouzdro filtru.
3. Do držáku filtru vložte sáček filtru 1x4 a
naplňte požadované množství kávy.
4. Pouzdro filtru zaklopte zpět a nechte
zapadnout.
5. Konvici s uzavřeným víkem postavte
pod pouzdro filtru.
6. Nyní stiskněte tlačítko
spařování kávy.
Důležité: Po ukočení spařování ještě chvíli
počkejte, až veškerá káva proteče filtrem do
konvice.
Před opětovným provozem nechte
kávovar 5 minut vychladnout.
a
zapněte
a
, spustí se

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4