Download  Print this page

Kleine Storingen Zelf Verhelpen; Technische Specificaties - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
nl
■ Ontkalkingsmiddel volgens de
instructies van de fabrikant doseren
(veiligheidsvoorschriften in acht
nemen) en in de watertank doen.
Geen ontkalkingsmiddel met fosforzuur
gebruiken.
Attentie: Niet meer dan 6 kopjes
vloeistof in de tank doen.
a
■ Toets
ten minste 5 seconden
ingedrukt houden; de
ontkalkingsprocedure wordt gestart.
■ Het programma wordt meerdere keren
enkele minuten onderbroken om het
ontkalkingsmiddel te laten inwerken. De
ontkalkingsprocedure duurt ongeveer
30 minuten. Tijdens de uitvoering van
het programma knippert toets
■ Na afloop van het ontkalken dooft
a
toets
.
■ Het apparaat hierna twee keer met
schoon water zonder koffie laten
doorlopen. Niet meer dan 6 kopjes
water vullen.
■ Alle losse onderdelen en de kan grondig
afspoelen.
Kleine storingen zelf
verhelpen
a
De toets
knippert rood; het koffiezetten
wordt niet gestart.
– Het apparaat is nog te warm.
■ Het apparaat start het koffiezetten
automatisch nadat het apparaat is
afgekoeld.
Het koffiezetten verloopt opvallend
langzamer of wordt voortijdig uitgeschakeld.
– Het apparaat is sterk verkalkt.
■ Het apparaat ontkalken volgens de
aanwijzingen.
Tip: Bij zeer kalkhoudend water het
apparaat vaker ontkalken dan de indicatie
(oranje oplichtende toets
waterhardheid op 'hard' instellen.
De druppelstop is lek.
– Vervuiling van de druppelstop.
32
a
oranje.
a
) aangeeft en de
■ De druppelstop (in de filterhouder)
onder stromend water reinigen en hierbij
de druppelstop meerdere malen met uw
vinger bedienen.

Technische specificaties

Elektrische aansluiting 220­240 V~
Vermogen
Apparaathoogte
Apparaatbreedte
Apparaatdiepte
Vulhoeveelheid water
Afval
J
Gooi verpakkingsmateriaal op een
milieuvriendelijke manier weg. Dit
apparaat is gekenmerkt in overeen-
stemming met de Europese richtlijn
2012/19/EU betreffende afgedankte
elektrische en elektronische appara-
tuur (waste electrical and electronic
equipment – WEEE). De richtlijn
geeft het kader aan voor de in de EU
geldige terugneming en verwerking
van oude apparaten. Raadpleeg uw
gespecialiseerde handelaar voor
de geldende voorschriften inzake
afvalverwijdering.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het
land van aankoop. De leverancier, bij wie u
het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover
graag meer informatie. Om aanspraak te
maken op de garantie heeft u altijd uw
aankoopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
50/60 Hz
1000­1200 W
355 mm
285 mm
230 mm
TKA6A.4. 1,25 L
TKA6A68. 1,00 L

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4