Download  Print this page

Інструкції З Техніки Безпеки - Bosch Comfort Line TKA6A Series Instruction Manual

Filter coffee machine
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
uk
Інструкції з техніки безпеки
Інструкцію з експлуатації треба уважно прочитати,
діяти відносно до вказівок, що містяться в ній, і добре
зберігати! Передаючи цей прилад іншій людині, дайте їй цю
інструкцію. Цей прилад призначений тільки для побутового
використання.
W Небезпека ураження електричним струмом!
Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище 2000 м над рівнем моря. Прилад
можна підключати до електромережі змінного струму тільки
через розетку з заземленням, яка інстальована згідно з нормами.
Пepeкoнaйтecя, щo cиcтeмa зaзeмлeння eлeктpoпpoвoдки
в бyдинкy встановлена згiднo з дiючими нормами. Прилад
дозволяється вмикати у розетку і експлуатувати лише відповідно
до даних, зазначених на заводській табличці. Щоб уникнути
небезпек, ремонтувати прилад, напр., міняти пошкоджений
шнур, дозволяється лише в нашій сервісній майстерні.
Цим приладом дозволяється користуватися дітям віком понад
8 років і особам з обмеженими психічними, чуттєвими або
розумовими здатностями або недостатнім досвідом та/або
недостатніми знаннями, якщо вони роблять це під наглядом
або пройшли відповідний інструктаж стосовно безпечного
використання приладу та зрозуміли небезпеку, пов'язану з
приладом. Дітей віком до 8 років не можна допускати близько до
приладу або шнура живлення; їм забороняється користуватися
приладом.
Дітям забороняється гратися з приладом. Чищення та
обслуговування пристрою дозволяється лише дітям старше
8 років і виключно під наглядом дорослих.
Ніколи не занурюйте прилад або шнур живлення у воду.
Ніколи не залишайте ввімкнений прилад без нагляду!
113

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Comfort line tka6a.8Comfort line tka6a.4