Download  Print this page

Ilmankuivaimen Sulattaminen; Lapsilukon Käyttöönotto; Valotoiminnon Käyttäminen - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ilmankuivaimen
sulattaminen
Huomautus
Sulatustoiminto on käytössä vain
silloin, kun ilmankuivain toimii
kuivaustilassa.
Ilmankuivaimessa on sulatustunnistin,
joka varmistaa, että se on parhaassa
mahdollisessa kunnossa käytettäessä
kylmällä säällä. Ilmankuivain tunnistaa
automaattisesti, jos sulattaminen on
tarpeen.
Kun sulattaminen on tarpeen:
"
-merkkivalo palaa (kuvas).
" Sulatustoiminto aloittaa
sulattamisen ja jatkaa siihen asti,
että kuivain on täysin sulanut.
Huomautus
Sulattamisen aikana kuivain toimii
vaatteidenkuivaustilassa.
Ilmankuivain jatkaa toimimista
edellisten asetusten mukaisesti, kun
sulattaminen on valmis.
96 FI
Lapsilukon käyttöönotto
1
Ota lapsilukko käyttöön
koskettamalla lapsilukkopainiketta
3 sekunnin ajan (kuva t).
" Näytössä näkyy 3 sekunnin ajan
L
.
" Kun lapsilukko on käytössä,
muita painikkeita ei voi käyttää.
2
Poista lapsilukko käytöstä
koskettamalla lapsilukkopainiketta
uudelleen 3 sekunnin ajan
(kuvau).
" Näytössä näkyy 3 sekunnin ajan
UL
.
Valotoiminnon
käyttäminen
Valon virtapainikkeen avulla voit
tarvittaessa sytyttää tai sammuttaa
ilmanlaadun merkkivalon, näytön ja
toimintojen merkkivalot.
1
Kun kosketat valon virtapainiketta
kerran, ilmanlaadun merkkivalo
sammuu.
2
Kun kosketat valon virtapainiketta
uudelleen, näyttö himmenee.
3
Kun kosketat valopainiketta
kolmannen kerran, kaikki valot
syttyvät uudelleen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: