Download  Print this page

Advertisement

Houd toezicht op jonge
kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat
gaan spelen.
Start of stop de
ontvochtiger niet door
simpelweg de stekker in
het stopcontact te steken
of uit het stopcontact te
halen.
De luchtinlaat en -uitlaat
mogen niet worden
geblokkeerd. Leg dus geen
voorwerpen boven op
de luchtuitlaat of voor de
luchtinlaat.
Steek geen vingers
of voorwerpen in de
luchtinlaat of -uitlaat
om lichamelijk letsel of
schade aan het product te
voorkomen.
Let op
Schakel het apparaat niet
veelvuldig in en uit.
Als het stopcontact
waarop de ontvochtiger
is aangesloten, niet goed
is gemonteerd, wordt de
stekker van het apparaat
warm. Steek de stekker
van de ontvochtiger in een
stopcontact met goede
aansluitingen.
Plaats en gebruik de
ontvochtiger altijd op een
droge, stabiele, vlakke en
horizontale ondergrond.
Laat ten minste 40 cm
vrij achter en aan beide
zijden van de ontvochtiger
en laat ten minste 60
cm ruimte vrij boven het
apparaat. Onvoldoende
ventilatie kan leiden tot
oververhitting of brand.
Gebruik deze ontvochtiger
niet als u insectenwerende
middelen hebt gebruikt
die rook verspreiden
of in ruimten waar zich
olieresten bevinden, waar
wierook wordt gebrand of
waar chemische dampen
hangen.
Gebruik of bewaar de
ontvochtiger niet in direct
zonlicht.
Gebruik de ontvochtiger
niet in de buurt
van apparaten die
op gas werken,
verwarmingsapparatuur of
open haarden.
NL
153

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: