Philips DE5205 Manuals

Manuals and User Guides for Philips DE5205. We have 2 Philips DE5205 manuals available for free PDF download: User Manual

Philips DE5205 User Manual

Philips DE5205 User Manual (214 pages)

Brand: Philips | Category: Dehumidifier | Size: 3.18 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Product Overview ( G.a)8................................................................................................................................................................
Controls Overview ( G.b)8................................................................................................................................................................
Getting Started9................................................................................................................................................................
Installing The Lter9................................................................................................................................................................
Positioning The Dehumidi Er9................................................................................................................................................................
Using The Dehumidi Er10................................................................................................................................................................
The Air Quality Light10................................................................................................................................................................
Turning On And O10................................................................................................................................................................
Setting The Humidity Level10................................................................................................................................................................
Changing The Fan Speed11................................................................................................................................................................
Using The Puri Cation Only Mode11................................................................................................................................................................
Using The Swing Function12................................................................................................................................................................
Setting The Timer12................................................................................................................................................................
Defrosting The Dehumidi Er12................................................................................................................................................................
Setting The Child Lock13................................................................................................................................................................
Using The Light On/o Function13................................................................................................................................................................
Draining The Dehumidi Er13................................................................................................................................................................
Emptying The Water Tank13................................................................................................................................................................
Using The Continuous Drainage13................................................................................................................................................................
Cleaning14................................................................................................................................................................
Cleaning The Body Of The Dehumidi Er14................................................................................................................................................................
Cleaning The Water Tank15................................................................................................................................................................
Cleaning The Pre- Lter15................................................................................................................................................................
Cleaning The Air Quality Sensor16................................................................................................................................................................
Replacing The Lter16................................................................................................................................................................
Filter Replacement Indicator16................................................................................................................................................................
Storage17................................................................................................................................................................
Troubleshooting18................................................................................................................................................................
Guarantee And Service20................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories20................................................................................................................................................................
Notices20................................................................................................................................................................
Electromagnetic Elds (emf)20................................................................................................................................................................
Hfc Information20................................................................................................................................................................
Recycling20................................................................................................................................................................
Vigtigt22................................................................................................................................................................
Sikkerhed22................................................................................................................................................................
Din Philips 2-i-1- Lufta Ugter Og Luftrenser27................................................................................................................................................................
Produktoversigt ( G.a)27................................................................................................................................................................
Oversigt Over Betjeningsknapper ( G.b)27................................................................................................................................................................
Kom Godt I Gang28................................................................................................................................................................
Montering Af Lteret28................................................................................................................................................................
Placering Af A Ugteren28................................................................................................................................................................
Sådan Bruges A Ugteren29................................................................................................................................................................
Luftkvalitetslyset29................................................................................................................................................................
Sådan Tændes Og Slukkes Apparatet29................................................................................................................................................................
Indstilling Af Luftfugtighedsniveauet29................................................................................................................................................................
Ændring Af Blæserhastighed30................................................................................................................................................................
Sådan Bruges Apparatet Udelukkende I Luftrensningstilstand31................................................................................................................................................................
Sådan Bruges Drejefunktionen31................................................................................................................................................................
Indstilling Af Timeren31................................................................................................................................................................
Afrimning Af A Ugteren32................................................................................................................................................................
Indstilling Af Børnesikring32................................................................................................................................................................
Sådan Bruges Tænd/sluk- Lysfunktionen32................................................................................................................................................................
Tømning Af A Ugteren33................................................................................................................................................................
Tømning Af Vandbeholderen33................................................................................................................................................................
Sådan Anvendes Den Kontinuerlige Aftapningsfunktion33................................................................................................................................................................
Rengøring34................................................................................................................................................................
Rengøring Af A Ugterens Kabinet34................................................................................................................................................................
Rengøring Af Vandtanken35................................................................................................................................................................
Rengøring Af For Lteret35................................................................................................................................................................
Rengøring Af Luftkvalitetssensoren36................................................................................................................................................................
Udskiftning Af Lteret36................................................................................................................................................................
Indikator For Udskiftning Af Lter36................................................................................................................................................................
Opbevaring37................................................................................................................................................................
Fejl Nding38................................................................................................................................................................
Garanti Og Service40................................................................................................................................................................
Bestilling Af Dele Eller Tilbehør40................................................................................................................................................................
Bemærkninger40................................................................................................................................................................
Elektromagnetiske Felter (emf)40................................................................................................................................................................
Hfc-oplysninger40................................................................................................................................................................
Genbrug40................................................................................................................................................................
Wichtige Hinweise42................................................................................................................................................................
Sicherheit42................................................................................................................................................................
Ihr Philips 2-in-1-luftentfeuchter Und Luftreiniger48................................................................................................................................................................
Produktübersicht (abb. A)48................................................................................................................................................................
Übersicht über Die Bedienelemente (abb. B)48................................................................................................................................................................
Erste Schritte49................................................................................................................................................................
Einsetzen Des Filters49................................................................................................................................................................
Positionieren Des Luftentfeuchters49................................................................................................................................................................
Verwenden Des Luftentfeuchters50................................................................................................................................................................
Die Luftqualitätsanzeige50................................................................................................................................................................
Ein- Und Ausschalten50................................................................................................................................................................
Einstellen Der Luftfeuchtigkeit50................................................................................................................................................................
Ändern Der Lüftergeschwindigkeit51................................................................................................................................................................
Verwenden Des Modus "nur Luftreinigung52................................................................................................................................................................
Verwenden Der Schwenkfunktion53................................................................................................................................................................
Einstellen Des Timers53................................................................................................................................................................
Abtauen Des Luftentfeuchters53................................................................................................................................................................
Einstellen Der Kindersicherung54................................................................................................................................................................
Nutzen Der Funktion "licht Ein/aus54................................................................................................................................................................
Entleeren Des Luftentfeuchters54................................................................................................................................................................
Entleeren Des Wasserbehälters54................................................................................................................................................................
Verwenden Des Kontinuierlichen Ablaufs55................................................................................................................................................................
Reinigung56................................................................................................................................................................
Reinigen Des Luftentfeuchtergehäuses56................................................................................................................................................................
Wasserbehälter Reinigen56................................................................................................................................................................
Reinigen Des Vor Lters56................................................................................................................................................................
Reinigen Des Luftqualitätssensors57................................................................................................................................................................
Auswechseln Des Filters58................................................................................................................................................................
Anzeige Zum Auswechseln Des Filters58................................................................................................................................................................
Aufbewahrung59................................................................................................................................................................
Fehlerbehebung60................................................................................................................................................................
Garantie Und Kundendienst63................................................................................................................................................................
Bestellen Von Ersatz- Oder Zubehörteilen63................................................................................................................................................................
Hinweise63................................................................................................................................................................
Elektromagnetische Felder63................................................................................................................................................................
Hfc-informationen64................................................................................................................................................................
Importante66................................................................................................................................................................
Seguridad66................................................................................................................................................................
Su Deshumidi Cador Y66................................................................................................................................................................
Descripción Del Producto ( G. A)71................................................................................................................................................................
Descripción De Los Controles ( G. B)71................................................................................................................................................................
Introducción72................................................................................................................................................................
Instalación Del Ltro72................................................................................................................................................................
Colocación Del Deshumidi Cador72................................................................................................................................................................
Uso Del Deshumidi Cador73................................................................................................................................................................
El Piloto De Calidad Del Aire73................................................................................................................................................................
Encendido Y Apagado73................................................................................................................................................................
Establecimiento Del Nivel73................................................................................................................................................................
De Humedad73................................................................................................................................................................
Cambio De La Velocidad Del Ventilador74................................................................................................................................................................
Uso Del Modo De Solo Puri Cación75................................................................................................................................................................
Uso De La Función De Basculación75................................................................................................................................................................
Programación Del Temporizador75................................................................................................................................................................
Descongelación Del Deshumidi Cador76................................................................................................................................................................
Con Guración Del Bloqueo Infantil76................................................................................................................................................................
Uso De La Función De Encendido/apagado Del Piloto76................................................................................................................................................................
Deshumidi Cador77................................................................................................................................................................
Vaciado Del Depósito De Agua77................................................................................................................................................................
Uso Del Drenaje Continuo77................................................................................................................................................................
Limpieza78................................................................................................................................................................
Limpieza Del Cuerpo Del Deshumidi Cador78................................................................................................................................................................
Limpieza Del Depósito De Agua79................................................................................................................................................................
Limpieza Del Pre Ltro79................................................................................................................................................................
Limpieza Del Sensor De80................................................................................................................................................................
Calidad Del Aire80................................................................................................................................................................
Sustitución Del Ltro80................................................................................................................................................................
Indicador De Sustitución Del Ltro80................................................................................................................................................................
Almacenamiento81................................................................................................................................................................
Solución De Problemas82................................................................................................................................................................
Garantía Y Servicio85................................................................................................................................................................
Solicitud De Piezas Y Accesorios85................................................................................................................................................................
Avisos85................................................................................................................................................................
Campos85................................................................................................................................................................
Electromagnéticos (cem)85................................................................................................................................................................
Información Sobre Hfc86................................................................................................................................................................
Reciclaje86................................................................................................................................................................
Tärkeää88................................................................................................................................................................
Turvallisuus88................................................................................................................................................................
Yhdistetty Philips-ilmankuivain Ja -puhdistin93................................................................................................................................................................
Tuotteen Yleiskuva93................................................................................................................................................................
Säätimien Yleiskuva93................................................................................................................................................................
Aloittaminen94................................................................................................................................................................
Suodattimen Asentaminen94................................................................................................................................................................
Ilmankuivaimen Sijoittaminen94................................................................................................................................................................
Ilmankuivaimen Käyttäminen95................................................................................................................................................................
Ilmanlaadun Merkkivalo95................................................................................................................................................................
Virran Kytkeminen Ja Katkaiseminen95................................................................................................................................................................
Kosteustason Määrittäminen95................................................................................................................................................................
Tuulettimen Nopeuden Muuttaminen96................................................................................................................................................................
Pelkkä Puhdistus -tilan Käyttäminen97................................................................................................................................................................
Kääntötoiminnon Käyttäminen97................................................................................................................................................................
Ajastimen Asettaminen97................................................................................................................................................................
Ilmankuivaimen Sulattaminen98................................................................................................................................................................
Lapsilukon Käyttöönotto98................................................................................................................................................................
Valotoiminnon Käyttäminen98................................................................................................................................................................
Kuivaimen Tyhjentäminen99................................................................................................................................................................
Vesisäiliön Tyhjentäminen99................................................................................................................................................................
Jatkuva Valutuksen Käyttäminen99................................................................................................................................................................
Puhdistaminen100................................................................................................................................................................
Ilmankuivaimen Rungon Puhdistaminen100................................................................................................................................................................
Vesisäiliön Puhdistaminen100................................................................................................................................................................
Esisuodattimen Puhdistaminen100................................................................................................................................................................
Ilmanlaadun Tunnistimen Puhdistaminen101................................................................................................................................................................
Suodattimen Vaihtaminen102................................................................................................................................................................
Suodattimen Vaihdon Ilmaisin102................................................................................................................................................................
Suodattimen Aihtaminen102................................................................................................................................................................
Säilytys103................................................................................................................................................................
Vianmääritys104................................................................................................................................................................
Takuu Ja Huolto106................................................................................................................................................................
Osien Tai Tarvikkeiden Tilaaminen106................................................................................................................................................................
Lausunnot106................................................................................................................................................................
Sähkömagneettiset Kentät (emf)106................................................................................................................................................................
Hfc-tiedot106................................................................................................................................................................
Kierrätys106................................................................................................................................................................
Sécurité108................................................................................................................................................................
Philips 2114................................................................................................................................................................
Présentation Du Produit114................................................................................................................................................................
Aperçu Des Commandes114................................................................................................................................................................
( G.a)114................................................................................................................................................................
( G.b)114................................................................................................................................................................
Guide De Démarrage115................................................................................................................................................................
Installation Du Ltre115................................................................................................................................................................
Positionner Le Déshumidi Cateur115................................................................................................................................................................
Utilisation Du116................................................................................................................................................................
Déshumidi Cateur116................................................................................................................................................................
Le Voyant De Qualité De L'air116................................................................................................................................................................
Mise Sous Et Hors Tension116................................................................................................................................................................
Réglage Du Taux D'humidité116................................................................................................................................................................
Modi Cation De La Vitesse Du Ventilateur117................................................................................................................................................................
Utilisation Du Mode Puri Cation Uniquement118................................................................................................................................................................
Utilisation De La Fonction Pivot118................................................................................................................................................................
Réglage Du Programmateur118................................................................................................................................................................
Dégivrage Du Déshumidi Cateur119................................................................................................................................................................
Con Guration Du Verrouillage Enfant119................................................................................................................................................................
Utilisation De La Fonction D'activation/ De Désactivation De La Lumière119................................................................................................................................................................
Vider Le Réservoir D'eau120................................................................................................................................................................
Utilisation De L'évacuation En Continu120................................................................................................................................................................
Nettoyage121................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Corps Du Déshumidi Cateur121................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Réservoir D'eau122................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Pré Ltre122................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Capteur De123................................................................................................................................................................
Qualité De L'air123................................................................................................................................................................
Remplacement Du Ltre123................................................................................................................................................................
Indicateur De Remplacement Du Ltre123................................................................................................................................................................
Stockage124................................................................................................................................................................
Dépannage125................................................................................................................................................................
Garantie Et Service128................................................................................................................................................................
Commande De Pièces Ou D'accessoires128................................................................................................................................................................
Mentions Légales128................................................................................................................................................................
Champs électromagnétiques (cem)128................................................................................................................................................................
Informations Hfc129................................................................................................................................................................
Recyclage129................................................................................................................................................................
Sicurezza132................................................................................................................................................................
Deumidi Catore D'aria133................................................................................................................................................................
In 1 Philips137................................................................................................................................................................
Panoramica Del Prodotto ( G.a)137................................................................................................................................................................
Panoramica Dei Comandi ( G.b)137................................................................................................................................................................
Guida Introduttiva138................................................................................................................................................................
Installazione Del Ltro138................................................................................................................................................................
Posizionamento Del Deumidi Catore138................................................................................................................................................................
Utilizzo Del139................................................................................................................................................................
Deumidi Catore139................................................................................................................................................................
Spia Della Qualità Dell'aria139................................................................................................................................................................
Accensione E Spegnimento139................................................................................................................................................................
Impostazione Del Livello Di Umidità139................................................................................................................................................................
Modi Ca Della Velocità Della Ventola140................................................................................................................................................................
Utilizzo Della Modalità Di Sola Puri Cazione141................................................................................................................................................................
Utilizzo Della Funzione Di Oscillazione141................................................................................................................................................................
Impostazione Del Timer142................................................................................................................................................................
Scongelamento Del Deumidi Catore142................................................................................................................................................................
Impostazione Del Blocco Bambini142................................................................................................................................................................
Utilizzo Della Funzione Di Accensione/spegnimento Spia143................................................................................................................................................................
Scarico Del143................................................................................................................................................................
Svuotamento Del143................................................................................................................................................................
Serbatoio Dell'acqua143................................................................................................................................................................
Utilizzo Del Drenaggio Continuo144................................................................................................................................................................
Pulizia145................................................................................................................................................................
Pulizia Del Corpo Del Deumidi Catore145................................................................................................................................................................
Pulizia Del Serbatoio Dell'acqua145................................................................................................................................................................
Pulizia Del Pre Ltro145................................................................................................................................................................
Pulizia Del Sensore Della Qualità Dell'aria146................................................................................................................................................................
Sostituzione Del Ltro147................................................................................................................................................................
Indicatore Di Sostituzione Del Ltro147................................................................................................................................................................
Conservazione148................................................................................................................................................................
Risoluzione Dei Problemi149................................................................................................................................................................
Garanzia E Assistenza151................................................................................................................................................................
Come Ordinare Parti O Accessori151................................................................................................................................................................
Note152................................................................................................................................................................
Campi Elettromagnetici (emf)152................................................................................................................................................................
Informazioni Hfc152................................................................................................................................................................
Riciclaggio152................................................................................................................................................................
Belangrijk154................................................................................................................................................................
Veiligheid154................................................................................................................................................................
Luchtzuiveraar159................................................................................................................................................................
Productoverzicht (afb. A)159................................................................................................................................................................
Overzicht Bedieningspaneel159................................................................................................................................................................
Aan De Slag160................................................................................................................................................................
Het Lter Installeren160................................................................................................................................................................
Plaatsing Van De Ontvochtiger160................................................................................................................................................................
De Ontvochtiger160................................................................................................................................................................
De Luchtkwaliteitsindicator161................................................................................................................................................................
In- En Uitschakelen161................................................................................................................................................................
De Luchtvochtigheidsgraad Instellen161................................................................................................................................................................
De Ventilatorsnelheid Wijzigen162................................................................................................................................................................
De Modus Voor Alleen Zuivering Gebruiken163................................................................................................................................................................
De Zwenkfunctie Gebruiken163................................................................................................................................................................
De Timer Instellen164................................................................................................................................................................
De Ontvochtiger Ontdooien164................................................................................................................................................................
Het Kinderslot Instellen164................................................................................................................................................................
De Aan-uitfunctie Voor Licht Gebruiken165................................................................................................................................................................
De Ontvochtiger Legen165................................................................................................................................................................
Het Waterreservoir Legen165................................................................................................................................................................
De Continue Afvoer Gebruiken166................................................................................................................................................................
Schoonmaken167................................................................................................................................................................
De Behuizing Van De Ontvochtiger Schoonmaken167................................................................................................................................................................
Het Waterreservoir Schoonmaken167................................................................................................................................................................
Het Voor Lter Schoonmaken167................................................................................................................................................................
De Luchtkwaliteitsensor Reinigen168................................................................................................................................................................
Het Lter Vervangen169................................................................................................................................................................
Indicator Voor Vervanging Van Lter169................................................................................................................................................................
Opbergen170................................................................................................................................................................
Problemen Oplossen171................................................................................................................................................................
Garantie En Service173................................................................................................................................................................
Onderdelen Of Accessoires Bestellen173................................................................................................................................................................
Kennisgevingen174................................................................................................................................................................
Elektromagnetische Velden (emv)174................................................................................................................................................................
Hfc-informatie174................................................................................................................................................................
Viktig176................................................................................................................................................................
Sikkerhet176................................................................................................................................................................
Philips 2-i-1 Luftavfukter Og Luftrenser181................................................................................................................................................................
Produktoversikt ( G.a)181................................................................................................................................................................
Oversikt Over Kontrollknapper ( G.b)181................................................................................................................................................................
Komme I Gang182................................................................................................................................................................
Installere Lteret182................................................................................................................................................................
Plassere Luftavfukteren182................................................................................................................................................................
Bruke Luftavfukteren183................................................................................................................................................................
Lampen For Luftkvalitet183................................................................................................................................................................
Slå Av Og På183................................................................................................................................................................
Stille Inn Fuktighetsnivå183................................................................................................................................................................
Slik Endrer Du Viftehastigheten184................................................................................................................................................................
Bruke Modus For Kun Luftrensing184................................................................................................................................................................
Bruke Dreiefunksjonen185................................................................................................................................................................
Stille Inn Timeren185................................................................................................................................................................
Tine Luftavfukteren185................................................................................................................................................................
Slik Stiller Du Inn Barnesikringen186................................................................................................................................................................
Bruke Av/på-funksjonen For Lampen186................................................................................................................................................................
Tømme Luftavfukteren186................................................................................................................................................................
Tømme Vannbeholderen186................................................................................................................................................................
Bruke Den Kontinuerlige Dreneringen187................................................................................................................................................................
Rengjøring188................................................................................................................................................................
Rengjøre Luftavfukterkabinettet188................................................................................................................................................................
Rengjøre Vannbeholderen188................................................................................................................................................................
Rengjøre For Lteret188................................................................................................................................................................
Rengjøring Av Luftkvalitetssensoren189................................................................................................................................................................
Bytte Ut Lteret190................................................................................................................................................................
Indikator For Bytting Av Lter190................................................................................................................................................................
Lagring191................................................................................................................................................................
Feilsøking192................................................................................................................................................................
Bestill Deler Eller Tilbehør194................................................................................................................................................................
Merknader194................................................................................................................................................................
Elektromagnetiske Felt (emf)194................................................................................................................................................................
Hfk-informasjon194................................................................................................................................................................
Gjenvinning194................................................................................................................................................................
Viktigt196................................................................................................................................................................
Säkerhet196................................................................................................................................................................
Din Philips 2200................................................................................................................................................................
Luftrenare200................................................................................................................................................................
Produktöversikt (bild A)200................................................................................................................................................................
Översikt Av Reglage200................................................................................................................................................................
Komma Igång201................................................................................................................................................................
Installera Ltret201................................................................................................................................................................
Placering Av Avfuktaren201................................................................................................................................................................
Använda Avfuktaren202................................................................................................................................................................
Luftkvalitetslampan202................................................................................................................................................................
Slå På Och Av202................................................................................................................................................................
Ställa In202................................................................................................................................................................
Luftfuktighetsnivån202................................................................................................................................................................
Ändra äkthastigheten203................................................................................................................................................................
Använda Läget För Endast Rening203................................................................................................................................................................
Använda Svängfunktionen204................................................................................................................................................................
Ställa In Timern204................................................................................................................................................................
Avfrosta Avfuktaren204................................................................................................................................................................
Ställa In Barnlåset205................................................................................................................................................................
Använda Funktionen Lampa På/av205................................................................................................................................................................
Tömma Avfuktaren205................................................................................................................................................................
Tömma Vattentanken205................................................................................................................................................................
Använda Den Kontinuerliga Tömningen205................................................................................................................................................................
Rengöring206................................................................................................................................................................
Rengöra Avfuktarens Utsida206................................................................................................................................................................
Rengöra Vattenbehållaren207................................................................................................................................................................
Rengöra För Ltret207................................................................................................................................................................
Rengöra Luftkvalitetssensorn208................................................................................................................................................................
Byta Ut Ltret208................................................................................................................................................................
Indikator För Byte Av Ltret208................................................................................................................................................................
Byta Ltret208................................................................................................................................................................
Förvaring209................................................................................................................................................................
Felsökning210................................................................................................................................................................
Garanti Och Service212................................................................................................................................................................
Beställ Delar Och Tillbehör212................................................................................................................................................................
Meddelanden212................................................................................................................................................................
Elektromagnetiska Fält (emf)212................................................................................................................................................................
Hfc-information213................................................................................................................................................................
Återvinning213................................................................................................................................................................

Advertisement

Philips DE5205 User Manual

Philips DE5205 User Manual (22 pages)

Brand: Philips | Category: Dehumidifier | Size: 4.01 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Philips 2-in-1 Air Dehumidifier And Purifier8................................................................................................................................................................
Product Overview (fig.a)8................................................................................................................................................................
Controls Overview (fig.b)8................................................................................................................................................................
Getting Started9................................................................................................................................................................
Installing The Filter9................................................................................................................................................................
Positioning The Dehumidifier9................................................................................................................................................................
Using The Dehumidifier10................................................................................................................................................................
The Air Quality Light10................................................................................................................................................................
Turning On And Off10................................................................................................................................................................
Setting The Humidity Level10................................................................................................................................................................
Changing The Fan Speed11................................................................................................................................................................
Using The Purification Only Mode11................................................................................................................................................................
Using The Swing Function12................................................................................................................................................................
Setting The Timer12................................................................................................................................................................
Defrosting The Dehumidifier12................................................................................................................................................................
Setting The Child Lock13................................................................................................................................................................
Using The Light On/off Function13................................................................................................................................................................
Draining The Dehumidifier13................................................................................................................................................................
Emptying The Water Tank13................................................................................................................................................................
Using The Continuous Drainage13................................................................................................................................................................
Cleaning14................................................................................................................................................................
Cleaning The Body Of The Dehumidifier14................................................................................................................................................................
Cleaning The Water Tank15................................................................................................................................................................
Cleaning The Pre-filter15................................................................................................................................................................
Cleaning The Air Quality Sensor16................................................................................................................................................................
Replacing The Hepa Filter16................................................................................................................................................................
Hepa Filter Replacement Indicator16................................................................................................................................................................
Storage17................................................................................................................................................................
Troubleshooting18................................................................................................................................................................
Guarantee And Service20................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories20................................................................................................................................................................
Notices20................................................................................................................................................................
Electromagnetic Fields (emf)20................................................................................................................................................................
Recycling20................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement