Download  Print this page

Rengjøring; Rengjøre Luftavfukterkabinettet; Rengjøre Vannbeholderen; Rengjøre For Lteret - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

6 Rengjøring
Note
Slå alltid av apparatet og dra ut
støpselet fra stikkontakten før
rengjøring.
Senk aldri apparatet ned i vann eller
annen væske.
Bruk aldri skuremidler eller sterke
rengjøringsmidler som blekemidler
eller alkohol for å rengjøre noen
deler av apparatet.
Bare for lteret kan rengjøres.
Luftrensings lteret kan ikke
rengjøres.
Ikke forsøk å rengjøre ltret eller
luftkvalitetssensoren med en
støvsuger.
Rengjøre
luftavfukterkabinettet
Rengjør innsiden og utsiden av
luftavfukteren regelmessig for å hindre
at støv samler seg.
1
Bruk en myk og tørr klut til å
rengjøre både innvendig og
utvendig på apparatet.
2
Luftuttaksventilen kan også
rengjøres med en tørr og myk klut.
Rengjøre
vannbeholderen
Rengjør vannbeholderen hver dag for å
holde den ren.
1
Slå av luftavfukteren og koble
støpselet fra stikkontakten.
2
Ta vannbeholderen ut av
luftavfukteren ( g.v).
186 NO
3
Fyll en tredjedel av vannbeholderen
med vann ( g.~).
4
Tilsett litt mildt oppvaskmiddel i
vannet i vannbeholderen.
5
Vask vannbeholderen under
rennende vann, og rengjør
innsidene på den med en myk og
ren klut ( g.).
6
Tørk av utsiden på vannbeholderen
med en ren klut ( g.x).
7
Plasser vannbeholderen tilbake i
luftavfukteren ( g.y).
Rengjøre for lteret
Rengjør for lteret når F0 og
skjermen.
Note
For lteret kan rengjøres og
støvsuges.
1
Slå av luftavfukteren og koble
støpselet fra stikkontakten.
2
Ta tak i luftavfukteren og dra den
øverste delen av bakdekselet mot
deg ( g.c).
3
Løsne for lteret fra apparatet
( g.€).
4
Hvis for lteret er veldig skittent, må
du bruke en myk børste til å børste
bort støv. Rengjør for lteret under
rennende vann ( g.).
5
Lufttørk for lteret helt før du setter
det tilbake i luftavfukteren.
Note
For å optimalisere levetiden til
for lteret må du passe på at det
tørker helt etter rengjøringen.
Vask hendene etter at du har tatt i
lteret.
vises på

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: