Download  Print this page

Ställa In Barnlåset; Använda Funktionen Lampa På/av; Tömma Avfuktaren; Tömma Vattentanken - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Note
Under avfrostning fungerar
avfuktaren i klädtorkläget.
Avfuktaren kommer att börja arbeta
igen och använda föregående
inställningar när avfrostningen är
slutförd.
Ställa in barnlåset
1
Tryck på och håll ned
barnlåsknappen
att aktivera barnlåset (bild t).
L
" "
" visas på skärmen i
3 sekunder.
" När barnlåset är aktiverat går
det inte att använda några
andra knappar.
2
Tryck på och håll ned
barnlåsknappen
att avaktivera barnlåset (bild u).
UL
" "
" visas på skärmen i
3 sekunder.
Använda funktionen
lampa på/av
Med på/av-knappen för lampan kan
du stänga av luftkvalitetslampan,
displayskärmen och funktionsindikatorn
om så önskas.
1
Tryck på på/av-knappen
lampan en gång om du vill släcka
luftkvalitetslampan.
2
Tryck på på/av knappen
lampan igen om du vill att skärmen
tonas ned.
3
Om du trycker på på/av-knappen
för lampan
en tredje gång tänds
alla lampor igen.
i 3 sekunder för
i 3 sekunder för
för
för
5 Tömma
avfuktaren
Tömma vattentanken
När vattentanken är full:
" Apparaten piper och indikatorn
är på.
" Apparaten går automatiskt över
till läget för endast rening.
1
Sätt ngrarna i uttaget på sidorna
av avfuktaren och dra försiktigt
ut vattentanken. Håll i sidorna på
vattentanken och för bort den från
avfuktaren (bild v).
2
Töm vattnet i en vask (bild w).
3
Torka utsidan av vattentanken torr
med en ren trasa (bild x).
4
Sätt tillbaka vattentanken i
avfuktaren (bild y).
Note
Avfuktaren kommer att börja arbeta
igen när vattentanken är tömd.
Använda den
kontinuerliga tömningen
Avfuktaren kan även tömmas på
över ödigt vatten genom att man
ansluter en slang. Detta gör att du
kan köra avfuktaren utan att tömma
vattentanken.
1
Stäng av avfuktaren och dra ut
sladden från vägguttaget.
2
Öppna skyddslocket över
tömningshålet (bild z).
SV
203

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

   Related Content for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: