Download  Print this page

Hfc-information; Återvinning - Philips DE5205 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

HFC-information

R134a är hermetiskt försluten i
produkten.
Kylmedium: R134a
Vikt: 0,155 kg
GWP: 1430
Motsvarar 0,22165 ton koldioxid
Återvinning
Den här symbolen betyder att
produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU).
Följ de regler som gäller i ditt land
för återvinning av elektriska och
elektroniska produkter. Genom att
kassera gamla produkter på rätt sätt
kan du bidra till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
SV
211

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: