Download  Print this page

Advertisement

Älä suuntaa
ilmankuivaimen ilmavirtaa
pitkiä aikoja suoraan
sellaisen henkilön
vartaloon, joka ei voi itse
säätää kosteustasoa.
Tällaisia ovat esimerkiksi
vauvat, lapset tai
vanhukset. Tämä saattaa
vahingoittaa fyysistä
kuntoa ja aiheuttaa
nestehukan.
Käytä ilmankuivainta
varoen, jos seinät,
huonekalut ja taideteokset
ovat herkkiä kuivalle
ilmalle.
Älä aseta laitetta suoraan
ilmastointilaitteen alle,
sillä kondensaatiovettä
voi tippua laitteeseen ja
aiheuttaa oikosulun ja
vuotovirtaa.
Käytä vain alkuperäisiä,
tälle laitteelle tarkoitettuja
Philips-suodattimia. Älä
käytä muita suodattimia.
Suodattimen polttaminen
saattaa aiheuttaa
peruuttamatonta vahinkoa
ihmisille tai eläimille.
Älä käytä suodatinta
polttoaineena tai
vastaaviin tarkoituksiin.
Nosta tai siirrä laite aina
yläosan kahvasta.
Älä käytä ilmankuivainta
huoneessa, jossa on suuria
lämpötilanvaihteluita,
koska tällöin
ilmankuivaimen sisään voi
kertyä kosteutta.
Aseta laite vähintään
kahden metrin päähän
muista sähkölaitteista,
jotta se ei aiheuta
häiriöitä radioaaltoja
käyttäviin laitteisiin, kuten
televisioihin, radioihin ja
radio-ohjattuihin kelloihin.
Laite ei poista häkää (CO)
eikä radonia (Rn). Sitä ei
voi käyttää turvalaitteena
onnettomuustilanteissa,
joihin liittyy palavaa
materiaalia tai vaarallisia
kemikaaleja.
Älä koskaan siirrä laitetta
virtajohdosta vetämällä.
Tämä laite ei korvaa
kunnollista ilmanvaihtoa,
säännöllistä imurointia tai
liesituulettimen käyttöä
ruoanlaiton aikana.
Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan, irrota
suodatin ilmankuivaimesta
ja säilytä sitä erikseen
viileässä, kuivassa
paikassa.
FI
89

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DE5205

   Related Manuals for Philips DE5205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: